Prova de nivell d'anglès per als alumnes de 1r curs de l'EPS

Organitzada pel Vicerectorat d'Estudiantat, l'Escola i l'Institut de Llengües

Descarregar Pdf

D'acord amb la Llei 1/2018, del 8 de maig, els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors provinents de batxillerat (amb PAU) o de CFGS han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa (alemany, anglès, francès o italià).

Amb l’objectiu de conèixer el nivell d’anglès real dels estudiants de primer curs de grau de l’Escola Politècnica Superior (EPS), el vicerectorat d’estudiantat de la Universitat de Lleida (UdL) i l’EPS en col·laboració amb l’Institut de Llengües de la UdL han organitzat una prova de nivell per avui, 11 d’octubre a la que s’hi han presentat vora un centenar d’alumnes.

Els resultats obtinguts en aquesta prova de nivell han d’ajudar a planificar i rendibilitzar les futures accions adreçades a l’obtenció del corresponent nivell B2 per part de l’alumnat.

En aquest sentit, cal recordar que la Universitat de Lleida, a través de l’Institut de Llengües, ofereix cursos d'idiomes de diferents nivells i organitza proves per lliure per poder assolir el nivell requerit.

Així mateix, la UdL posa a disposició dels estudiants ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua. A més, la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha creat el Programa Parla3 per tal que els estudiants de grau puguin optar a ajuts per obtenir un certificat de nivell a través dels exàmens CLUC, l'EOI i les proves pròpies d'idiomes de les universitats.