Sensor de moviment amb possibles aplicacions mèdiques

Descarregar Pdf

roboticar2d2El Grup de Robòtica de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida ha desenvolupat un sensor làser de moviment. El responsable del grup, Jordi Palacín, va explicar que es tracta d'un sistema de mesura de la trajectòria realitzada per una persona al caminar, mitjançant la utilització d'un làser de mesura de distàncies (tipus LIDAR), que, en un futur, podrà ser usat en aplicacions mèdiques ja que hi ha estudis que demostren que, al llarg dels anys, hi ha certes alteracions en la forma de caminar en persones que acaben tenint Parkinson.

sensor de movimentL'article ha estat publicat a la revista Sensors (9, 9133-9146)

Recull de Premsa

Segre  14-02-10  [pdf]