Un projecte del professor de l'EPS Jérôme Barrau obté un ajut del programa Indústria del Coneixement

Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida (UdL) ha rebut finançament per al desenvolupament de quatre projectes innovadors en el marc del programa Indústria del Coneixement, que promou la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i que té per objectiu impulsar l’arribada al teixit productiu del coneixement generat en l’entorn científic.

Dins la modalitat “Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototips i a la valorització i transferència”, la UdL es va presentar a la convocatòria amb un projecte, el qual ha estat concedit. Es tracta del projecte “Experimental Demonstration and Commercial Viability of a Energy Efficient Universal Cooling Scheme” del Dr. Jérôme Barrau del grup de recerca de Sistemes Dinàmics Aplicats a l’Energia Solar (SDAES) de l'Escola Politècnica Superior de la UdL, per valor de 100.000€.

De la convocatòria d’Ajuts d’Indústria del Coneixement per a l’any 2018, la Universitat obtindrà en total 160.000 euros d’aquest programa, cofinançats al 50% per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El programa Indústria del Coneixement vol afavorir la creació i la consolidació d’un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement, basat en els resultats provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació a fi i efecte d’aconseguir la generació de llocs de treball d’alta qualificació i una millora significativa de les activitats innovadores que han d’actuar com a motor de l’economia catalana en els propers anys.

 

 

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL: La Udl obté 160.000 euros en ajuts del programa Indústrfia del Coneixement