Vine a recollir la teva mascareta #EPS30anys!

Descarregar Pdf
En el marc de la celebració del nostre 30è aniversari i d'acord amb la realitat COVID-19 actual i les instruccions de les autoritats sanitàries sobre a obligatorietat de l'ús de mascaretes, la direcció de l'EPS ha cregut convenient dissenyar una mascareta higiènica reutilitzable per a tota la comunitat de l'Escola Politècnica Superior.
 
L'alumnat, el Personal Docent i Investigador i el Personal d'Administració i Serveis de l'EPS poden passar a recollir la seva mascareta #EPS30anys a partir d'avui, 1 de desembre, per la consergeria del centre (Jaume II, 69). La comunitat del Campus Igualada també podeu passar a recollir-la per la recepció del campus (Av. Pla de la massa, 8).
 

Consells bàsics per al rentatge i assecat de la mascareta

  • Es recomana posar les mascaretes a rentar dins d’una bossa o malla de les que es fan servir habitualment en el rentatge de roba delicada.
  • S’ha d’evitar el contacte entre una mascareta bruta (per rentar) i la roba neta i cal protegir-se per manipular les mascaretes brutes.
  • Cal rentar les mascaretes amb detergent normal i aigua a temperatura entre 60-90ºC (cicle normal rentadora) o bé submergir les mascaretes en una dilució de lleixiu 1:50 amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després rentar amb aigua i sabó i aclarir be per eliminar qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar. També podeu fer servir qualsevol dels viricides autoritzats pel Ministeri de Sanitat para PT2. Un cop desinfectades, es rentaran amb abundant aigua i sabó per eliminar qualsevol resta química i es deixaran assecar.
  • Es recomana un assecatge de la mascareta mínim de 2 hores posteriors al rentatge.
  • Finalment, després de cada rentada, s’ha de realitzar una inspecció visual i si es detecta algun dany (menor ajust, deformació, desgast, etc.) rebutgar.

Consells d'ús de la mascareta

  • Es recomana no usar la mascareta per un temps superior a 4 hores seguides aproximadament.
  • Quan es guardi s’ha d’evitar el contacte amb qualsevol superfície. Es recomana la utilització de bosses de paper, i no de plàstic, per guardar temporalment les mascaretes
  • Tampoc s’ha de col·locar la mascareta en una posició d’espera al front o sota la barbeta durant i després de l’ús.

Eliminació de la mascareta

A tots els edificis de la UdL hi ha uns contenidors especials per a la recollida de "Residus EPIS COVID" on podeu dipositar les mascaretes que s’han de llençar. Això no obstant, i d’acord amb les recomanacions de l’Agència de Residus de Catalunya, un cop acabada la vida útil d’una mascareta, s’ha de posar dins d’una bossa de plàstic perfectament tancada i llençar-la preferiblement als contenidors de la fracció resta. Les mascaretes higièniques reutilitzables també es poden llençar als contenidors especials per a residus sanitaris.