Xerrada informativa. Oferta de matèries transversals EPS, curs 2012-13

Descarregar Pdf

IMG_1574

Ahir es realitzarà una xerrada informativa referent a l'oferta de Matèries Transversals que s'ofereixen des de l'Escola Politècnica Superior per al curs 2012-2013. Els propis responsables d'aquestes matèries, Toni Granollers i Francesc Vidal van ser els encarregats d'explicar els continguts d'aquestes materies.

Les matèries ofertades són:

REDACCIÓ I PRESENTACIÓ DE  TFG (TREBALL FINAL DE GRAU), a càrrec d'en Toni Granollers i en Ferran Perdrix.

Utilitzant el Treball Final de Grau com a fil argumental, aquest curs té com a objectius principals:

- Entendre què és un TFG les diferents tipologies i quines són les seves parts.

- Aprendre a desenvolupar la part documental d'un projecte.

- Aprendre com preparar i com realitzar la presentació davant d'un tribunal i públic en general.

Per tant, aquest curs és obert als estudiants de qualsevol titulació de GRAU de la UdL. S'imparteix el segon quadrimestre i és de tres crèdits. La durada de les sessions serà de dues hores setmanals que es realitzaran els dilluns de les 16:00 a les 18:00.

ELS ENGINYERS I EL SEU ENTORN SOCIOPROFESSIONAL, a càrrec d'en Francesc Vidal.

L'objectiu de l'assignatura és contextualitzar l'activitat de l'enginyer en la nostra societat i analitzar els principals elements que envolten i condicionen -afavorint-lo o limitant-lol'exercici de la professió, tant en el sector públic com en l'àmbit privat, i des del nivell local fins l' internacional. S'imparteix durant el segon quadrimestre del curs 2012-13 i consta de 3 crèdits. En concret l'assignatura es durà a terme del 18 de febrer al 3 de juny, els dilluns de 19h a 21h.

Podeu trobar més informació sobre les matèries transversals aquí