Altres sol·licituds

 Descarregar Pdf

Permanència

Si has incomplert algun dels aspectes previstos a la Normativa de Permanència vigent, pots fer una sol·licitud al rector de la UdL perquè et doni una nova oportunitat per a superar el curs o l'assignatura que no has superat en el termini previst.  

Cal que facis la sol·licitud omplint el formulari que trobaràs a:

SOL·LICITUD DE PERMANÈNCIA

Correcció de dades personals i bancàries

Si t'adones que alguna de les dades que tens a l'expedient és incorrecta, ja sigui perquè ha canviat o perquè hi ha hagut algun error, o si vols canviar alguna de les dades bancàries per a la domiciliació, cal que demanis la modificació emplenant la sol·licitud corresponent d'acord amb les instruccions que trobaràs a:

SOL·LICITUDS ELECTRÒNIQUES CENTRES PROPIS UdL

   Darrera modificació: