Altres sol·licituds

 Descarregar Pdf

Permanència

Si has incomplert algun dels aspectes previstos a les Normatives de Permanència vigents, pots fer una sol·licitud al rector de la UdL perquè et doni una nova oportunitat per a superar el curs o l'assignatura que no has superat en el termini previst.  

Cal que facis la sol·licitud omplint el formulari que trobaràs a la seu electrònica de la UdL

Correcció de dades personals i bancàries

Si t'adones que alguna de les dades que tens a l'expedient és incorrecta, ja sigui perquè ha canviat o perquè hi ha hagut algun error, o si vols canviar alguna de les dades bancàries per a la domiciliació, cal que vagis a la Secretaria perquè es faci la correcció, amb el següent document emplenat: 

Sol·licitud de correcció de dades personals i bancàries:

   Darrera modificació: