Autorització de tràmits

 Descarregar Pdf

Si no podeu venir personalment a la Secretaria, podeu autoritzar a una altra persona per a que us faci alguns dels tràmits.

Per fer-ho cal que ompliu i signeu aquest document.

   Darrera modificació: