Reconeixement de la Matèria transversal

 Descarregar Pdf
Les activitats que la Universitat publica a l’oferta anual de la Matèria Transversal, poden ser reconegudes en dos períodes durant el curs:
  • Primer període: Del 13 al 17 de novembre de 2017
  • Segon període: Del 5 al 9 de març de 2018

Només es podrà sol·licitar el reconeixement de crèdits de la Matèria Transversal fora d’aquests períodes, quan d’aquest reconeixement en depengui l’acabament dels estudis.

Per demanar el reconeixement cal presentar original i còpia del certificat o diploma de l'activitat realitzada.

Podeu trobar l'oferta de la Matèria Transversal del curs 2016-17 en els següents enllaços: 

   Darrera modificació: