Renuncia d'assignatures

 Descarregar Pdf

Si no és el primer any que us matriculeu de la titulació, i la renúncia no afecta a assignatures d'obligatòria matriculació per normativa, podeu demanar renúncia de les assignatures que finalment decidiu no cursar. La renúncia no comporta la devolució de l’import abonat.

Les assignatures a les quals renuncieu no tindran cap efecte acadèmic ni de permanència i no es computaran a efectes econòmics de recàrrec per als cursos següents. 

Terminis

Els terminis per sol·licitar la renúncia a les assignatures dels graus i màsters són els següents:

  • Assignatures de 1r quadrimestre: fins al 2 de novembre de 2018
  • Assignatures de 2n quadrimestre: fins al 8 de març de 2019.
   Darrera modificació: