VIA University College (Denmark)

http://www.viauc.dk

En els últims anys, Dinamarca ha atret un gran nombre de treballadors i estudiants estrangers en moltes àrees; 18.000 estudiants estrangers cursen estudis a Dinamarca en aquests moments. Pel que fa a l'educuació, un tret diferencial és l'aposta metodològica de l'educació danesa orientada a l'anàlisi de problemes, possant l'accent en la participació dels estudiants. I tot això sense oblidar la gran quantitat d'ofertes culturals i l'ambient social que s'hi respira.

En concret, la VIA University College està a la ciutat de Horsens; Una ciutat amb 60.000 habitants situada a l'extrem interior del fiord de Horsens, a la zona oriental de Jutlàndia. Està envoltada per un paisatge típic de morrenes amb turos de baixa altura i valls creades per les glaceres durant les últimes eres glacials. Es troba a uns 50 km. al sud d'Aarhus, a 30 km. al nord de Vejle i a uns 200 km., aproximadament, de Copenhaguen. Actualment la ciutat travessa un
període de creixement i desenvolupament de la mà de l'establiment de noves industries i l'expansió d'activitats ja existents. En concret, s'han assentat un nombre important de companyies de la indústria electrònica i gràfica; Prova d'això és que a Horsens es troba l'únic museu industrial de Dinamarca.

La VIA University College és una universitat que compta amb un total de 10.500 estudiants, dels quals uns 3.800 cursen els seus estudis al Campus de Horsens i, d'aquests, uns 1.750 són estudiants estrangers, i amb 300 professors, aproximadament.

En concret, l'EPS manté conveni amb la VIA UC en dos modalitats referents a mobilitat:

  • Programa Erasmus.
Mobilitat dirigida als estudiants de:

Edificació, en la que s'oferten 4 places d'una durada de 6 mesos.
Electrònica, en la que s'oferten 4 places d'una durada de 6 mesos.
Informàtica, en la que s'oferten 4 places d'una durada de 6 mesos.
Mecànica, en la que s'oferten 4 places d'una durada de 6 mesos.
Tot l'ensenyament i la qualificació acadèmica relacionada, tant amb el Programa Erasmus com amb la Doble Titulació, es realitzarà en anglès. Aquest fet, juntament al repte de traslladar-se i residir a l'estranger durant un període de sis mesos o bé un any, poden determinar la consecució de l'objectiu de formar professionals capaços de treballar de forma eficient en qualsevol país de la Unió Europea.
VIA%20University%20College-Campus-Horsens-Airphoto

49