Correspondència entre CFGS i els estudis de Grau

Correspondència entre CFGS i els estudis de Grau en Arquitectura Tècnica / Arquitectura Tècnica i Edificació
5852   Arts plàstiques i disseny en arquitectura efímera (LOGSE)
5855   Arts plàstiques i disseny en projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE)
0751   Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE)
0752   Desenvolupament de projectes urbanístiics i operacions topogràfiques ( LOGSE)
0752   Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques, sobreestants (LOGSE)
EOB0 Projectes d'edificació  (LOE)
EOA0 Projectes d'obra civil (LOE)
EOA1 Projectes dobra civil, perfil professional de sobreestants (LOE)
0753   Realització i plans d'obres (LOGSE)
 

Codi Assignatura          Crèdits
101409   Informàtica                                        6
101438
  Pràctiques tutelades en empresa
15
101434   Matèria transversal  6
101407   Economia i empresa 7.5


Correspondència entre CFGS i els estudis de Grau en Enginyeria Informàtica

2251   Administració de sistemes informàtics (LOGSE)
ICA0   Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)
2252   Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)
ICB0   Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)
ICC0   Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)
0854 / EED0    Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE / LOE)


Codi Assignatura          Crèdits
102009  Organització empresarial                               9
102059
  Pràctiques tutelades en empresa
15
101434   Matèria transversal  6
102021  Aspectes legals, socials i professionals 6


Correspondència entre CFGS i els estudis de Grau en Enginyeria Mecànica

0551 / TMA0   Automoció (LOGSE / LOE)
1451 / FMA0   Construccions Metàl·liques (LOGSE / LOE)
IMB0    Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluïds (LOE)
1952    Desenvolupament de projectes dinstal·lacions de fluïds, tèrmiques i manutenció (LOGSE)
1452    Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE)
FMC0  Disseny de fabricació mecànica (LOE)
EAA0  Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE)
EAC0  Energies renovables (LOE)
0853    Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE)
0552   Manteniment aeromecànic (LOGSE)
1953   Manteniment d'equips industrials (LOGSE)
IMA0   Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluïds (LOE)
1951   Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procès (LOGSE)
IMC0   Mecatrònica industrial (LOE)
1453   Producció per mecanització (LOGSE)
FMB0  Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)
EEA0  Sistemes electrònics i automatitzats (LOE)

Codi Assignatura          Crèdits
102109  Fonaments d'informàtica                               6
102314
  Pràctiques tutelades en empresa
15
101434   Matèria transversal  6
102108  Organització d'empreses
6


Correspondència entre CFGS i els estudis de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

EEB0   Automatització i robòtica industrial (LOE)
0852    Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE)
0853    Instal·lacions electrotècniques (LOGSE)
EEC0   Manteniment electrònic (LOE)
EEA0   Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE)
0851    Sistemes de regulació i control automàtics
0854 / EED0   Sistemes de telecomunicació i informàtics ( LOGSE / LOE)

Codi Assignatura          Crèdits
102109  Fonaments d'informàtica                               6
102314
  Pràctiques tutelades en empresa
15
101434   Matèria transversal  6
102108  Organització d'empreses
6


Correspondència entre CFGS i els estudis de Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

0252/AGB0  Administració i finances (LOGSE / LOE)
2251            Administració de sistemes informàtics (LOGSE)
ICA0            Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)
0653/CMB0  Comerç internacional (LOGSE / LOE)
2252            Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)
ICB0            Desenvolupament d'aplicacions mul`tiplataforma ( LOE)
ICC0            Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)
0651            Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)
0854/EED0   Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE / LOE)

Codi Assignatura          Crèdits
101346  Pràctiques externes en entitats públiques i privades 15
102059
  Pràctiques tutelades en empresa (un cop es desdoblin els graus)
15