Criteris ordenació hora inici automatrícula 2019-2020

CURS 2019-2020

 

COM ES FA L’ORDENACIÓ DELS ESTUDIANTS QUE HAN DE FER L’AUTOMATRÍCULA D’ASSIGNATURES DELS GRAUS AMB LIMITACIÓ DE PLACES:

 

GTC0

Tronc comú de les Enginyeries Industrials

D505

Doble titulació GEI-ADE

G503

Grau en Enginyeria Mecànica

G506

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

G503

Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

G502

Grau en Enginyeria Informàtica

G504

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 

 

 A causa de la limitació de grups a les assignatures optatives d’aquestes titulacions, i per l’existència de grups de matí i de tarda o de diversos grups en altres assignatures, s’assignarà un dia i hora a partir del qual els estudiants que hagin de matricular assignatures amb limitació de places de les titulacions de grau de l’EPS podran accedir a l’aplicació informàtica d’automatrícula.

 Aquesta automatrícula es farà el dia 5 de setembre.

 El criteri d’assignació serà en funció de la nota mitjana ponderada(1), d’acord amb el que preveu la Normativa Acadèmica vigent. A partir de l’hora de matrícula assignada, els estudiants podran matricular-se de qualsevol assignatura o grup, mentre quedin places vacants i compleixin les normatives que els hi corresponen.

 A partir de la llista dels estudiants de cada grau, matriculats el curs 2018-2019 i ordenats per la nota ponderada, s’ha fet el repartiment perquè tots els estudiants que han de matricular assignatures amb limitació de places puguin accedir a l’automatrícula entre les 8:00h i les 15:00 h del dia 5 de setembre.

 Els estudiants d’aquestes titulacions que no s’hagin matriculat el curs 2018-2019, no tindran hora assignada el dia 5. Si es volen matricular per al curs 2019-2020, ho hauran de fer a partir del dia 6 setembre, també per automatrícula.

 Els estudiants s’hauran d’automatricular de totes les assignatures que han d’agafar per al curs 2019-2020, tant si les assignatures tenen limitació de places, com si no la tenen.

 L’inici de l’automatrícula per a la resta d’estudiants dels graus, tinguin o no assignatures amb limitació de places,  i per als de les titulacions de màster, serà a partir de les 8:00 h del dia següent, 6 de setembre, i ho podran fer fins al dia 11.

 


 (1)La mitjana de l’expedient acadèmic usada per a l’ordenació de la matrícula, serà la suma dels crèdits qualificats multiplicats cada un pel valor de la qualificació corresponent i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. En aquesta fórmula es tindrà en compte l’última qualificació obtinguda per a cada assignatura (suspens, aprovat, notable, excel·lent i matrícula d’honor).