GEEIA - Oferta assignatures curs 2016-2017

Grau en enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits Torn
 PRIMER CURS
* 102101 Càlcul BA 1 9 Matí/Tarda
* 102106 Expressió gràfica I BA 1 9 Matí/Tarda
* 102104 Física I BA 1 6 Matí/Tarda
* 102107 Química BA 1 6 Matí/Tarda
* 102100 Àlgebra lineal BA 2 6 Matí/Tarda
* 102113 Ciència dels materials OB 2 6 Matí/Tarda
* 102105 Física II BA 2 6 Matí/Tarda
* 102109 Fonaments d'informàtica BA 2 6 Matí/Tarda
* 102108 Organització d'empreses BA 2 6 Matí/Tarda
 
SEGON CURS
* 102111 Enginyeria tèrmica I OB 1 6 Matí/Tarda
* 102116 Fonaments d'enginyeria elèctrica OB 1 6 Matí/Tarda
* 102102 Mètodes numèrics BA 1 6 Matí/Tarda
* 102118 Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat OB 1 6 Matí/Tarda
* 102110 Teoria de mecanismes OB 1 6 Matí/Tarda
* 102115 Automatització industrial OB 2 6 Matí/Tarda
* 102114 Fonaments d'enginyeria electrònica OB 2 6 Matí/Tarda
* 102112 Mecànica de fluids OB 2 6 Matí/Tarda
* 102103 Mètodes estadístics BA 2 6 Matí/Tarda
102128 Teoria de circuits OB 2 6 Matí
 
(*) Per a aquestes assignatures hi haurà un torn de matí i un torn de tarda a escollir. Les places s'assignaran per ordre de matrícula.
 
TERCER CURS
102117 Direcció de la producció OB 1 6 Tarda
102123 Electrònica analògica OB 1 6 Tarda
102120 Electrònica digital OB 1 6 Tarda
102121 Senyals i sistemes OB 1 6 Tarda
102124 Teoria bàsica del control OB 1 6 Tarda
102127 Disseny de sistemes de control i robòtica OB 2 6 Tarda
102122 Electrònica de potència OB 2 6 Tarda
102129 Informàtica industrial OB 2 6 Tarda
102126 Instrumentació industrial OB 2 6 Tarda
102125 Processos discrets OB 2 6 Tarda
 
QUART CURS
102119 Oficina tècnica OB 1 6  Tarda
102139 Pràctiques tutelades en empresa OB 1 15  
102140 Treball final de grau OB 2 15  
 
ASSIGNATURES OPTATIVES
102130 Integració de sistemes I OP 1 6  Tarda
102131 Integració de sistemes II OP 2 6  Tarda
102132 Integració de sistemes III OP 2 6  Tarda
102136 Mecatrònica I OP 1 6  Tarda
102137 Mecatrònica II OP 2 6  Tarda
102138 Mecatrònica III OP 2 6  Tarda
102133 Programació i comunicacions I OP 1 6  Tarda
102134 Programació i comunicacions II OP 2 6  Tarda
102135 Programació i comunicacions III OP 2 6

 Tarda

101434 Matèria transversal OP 1 6  
 
MOBILITAT (Assignatures fetes en el marc de convenis amb altres universitats)
101435 Mobilitat I OP 1 / 2 6  
101436 Mobilitat II OP 1 / 2 6  
101437 Mobilitat III OP 1 / 2 6  


INFORMACIÓ SOBRE L'OPTATIVITAT DE LA TITULACIÓ:
*Comproveu l'idioma d'impartició de les assignatures optatives a l'horari.BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa