Limits assignatures optatives - Curs 2017-2018

Codi Assignatures Titulació  Quadrimestre curs   Crèdits Límit de places
102025 Aplicacions per dispositius mòbils GEI 2n Q 6 25
102040 Aprenentatge i raonament automàtic GEI 2n Q 6 25
102026 Disseny centrat en l'usuari GEI 2n Q 6 25
102052 Enginyeria de requeriments GEI/GEIADE 2n Q 6 25
102053 Gestió i millora de la qualitat GEI 2n Q 6 25
102065/102039 Models de computació i complexitat GEI 2n Q 6 25
102054 Models de procès GEI 2n Q 6 25
102064/102038 Programació avançada en intel·ligència artificial GEI 2n Q 6 25
102024 Xarxes i comunicacions GEI/GEIADE 2n Q 6 25
101428 Rehabilitació 1 GAT/GATE 1r Q 6 30
101429 Rehabilitació 2 GAT/GATE 1r Q 6 20
101430 Rehabilitació 3 GAT/GATE 1r Q 6 20
101431 Construcció sostenible 1 GAT/GATE/GEM 1r Q 6 30
101432 Construcció sostenible 2 GAT/GATE/GEM 1r Q 6 20
101433 Construcció sostenible 3 GAT/GATE/GEM 1r Q 6 20
102311 Instal·lacions 1 GEM 1r Q 6 30
102312 Instal·lacions 2 GEM 2n Q 6 20
102313 Instal·lacions 3 GEM 2n Q 6 20
102136 Mecatrònica 1 GEM/GEEIA 1r Q 6 25
102137 Mecatrònica 2 GEM/GEEIA 2n Q 6 15
102138 Mecatrònica 3 GEM/GEEIA 2n Q 6 15
102130 Integració de sistemes 1 GEEIA 1r Q 6 10
102131 Integració de sistemes 2 GEEIA 2n Q 6 10
102132 Integració de sistemes 3 GEEIA 2n Q 6 10
102133 Programació i comunicacions 1 GEEIA 1r Q 6 10
102134 Programació i comunicacions 2 GEEIA 2n Q 6 10
102135 Programació i comunicacions 3 GEEIA 2n Q 6 10
 

Titulacions:
GAT/GATE: Grau en Arquitectura Tècnica / Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
GEM: Grau en Enginyeria Mecànica
GEEIA: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
GEI: Grau en Enginyeria Informàtica