Limits assignatures optatives - Curs 2019-2020

Codis

Assignatures

Titulació

Quadrimestre curs

Crèdits

Límit de places

102025

Aplicacions per dispositius mòbils

GEI

2n Q

6

25

102040

Aprenentatge i raonament automàtic

GEI

2n Q

6

25

102026

Disseny centrat en l'usuari

GEI

1r Q

6

25

102052

Enginyeria de requeriments

GEI/GEIADE

2n Q

6

25

102053

Gestió i millora de la qualitat

GEI

2n Q

6

25

102065/102039

Models de computació i complexitat

GEI

2n Q

6

25

102054

Models de procès

GEI

2n Q

6

25

102064/102038

Programació avançada en intel·ligència artificial

GEI

2n Q

6

25

102024

Xarxes i comunicacions

GEI/GEIADE

2n Q

6

25

101428

Rehabilitació 1

GAT/GATE

1r Q

6

25

101429

Rehabilitació 2

GAT/GATE

1r Q

6

25

101430

Rehabilitació 3

GAT/GATE

1r Q

6

25

101431

Construcció sostenible 1

GAT/GATE/GEM

1r Q

6

30

101432

Construcció sostenible 2

GAT/GATE/GEM

1r Q

6

30

101433

Construcció sostenible 3

GAT/GATE/GEM

1r Q

6

30

102311

Instal·lacions 1

GEM

1r Q

6

25

102312

Instal·lacions 2

GEM

2n Q

6

25

102313

Instal·lacions 3

GEM

2n Q

6

25

102136

Mecatrònica 1

GEM /GEEIA

1r Q

6

22

102137

Mecatrònica 2

GEM /GEEIA

2n Q

6

15

102138

Mecatrònica 3

GEM /GEEIA

2n Q

6

18

102130

Integració de sistemes 1

GEEIA

1r Q

6

12

102131

Integració de sistemes 2

GEEIA

2n Q

6

12

102132

Integració de sistemes 3

GEEIA

2n Q

6

12

102133

Programació i comunicacions 1

GEEIA

1r Q

6

14

102134

Programació i comunicacions 2

GEEIA

2n Q

6

14

102135

Programació i comunicacions 3

GEEIA

2n Q

6

14

Titulacions:
GAT/GATE: Grau en Arquitectura Tècnica / Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
GEM: Grau en Enginyeria Mecànica
GEEIA: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
GEI: Grau en Enginyeria Informàtica
GEI: GEIADE: Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses