Preus matricula i altres taxes 2016-2017

Preus aproximats de la matrícula a les titulacions de l'EPS
D'acord amb el decret de preus per al curs 2016-2017, pots consultar el cost orientatiu de la matrícula:

Estudis Preu/crèdit 1a matrícula Preu/crèdit 2a matrícula Preu/crèdit 3a matrícula Preu/crèdit en 4a matrícula o més crèdits 1r curs Altres conceptes(1) Import aproximat per matrícular 1 curs per primer cop(2)
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Informàtica

39,53€ 48,82€ 105,78€ 146,46€ 60 140,92€ 2512,72€
Grau en Arquitectura Tècnica 35,77€ 44,18€ 95,72€ 132,54€ 60 140,92€ 2287,12€
Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses
25,27€ 31,21€ 67,63€ 93,64€ 69 140,92€ 1884,55€
 Màster en Enginyeria Industrial
Màster en Enginyeria Informàtica

41,17€

49,40€

107,04€

148,21€

 

60


140,92€

 

2611,12

(1) Inclou preu de la gestió de l'expedient, la taxa de suport a l'aprenentatge i l'assegurança escolar.
(2) Aquest import pot ser inferior si gaudeixes d'algun tipus de bonificació o gratuïtat.

Si heu accedit per la via 2 (titulats universitaris) aquest import s'incrementarà en un 40%.
A les titulacions en extinció s'abonarà el 15% del preu del crèdit per a les assignatures sense docència

Taxes Preu Preu Família Nombrosa
Modificacions i ampliacions de matrícula 27,27€ 13,64€
Títol + Suplement Europeu al Títol 218,15€ 109,08€
Suplement Europeu al Títol 32,75€ 16,38€
Certificació 27,27€ 13,64€
Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement 54,54€ 27,27€
Trasllat / Simultaneïtat 54,54€ 27,27€
Prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers 152,66€ 76,33€
Estudi d'equivalència de títols estrangers no homologats per a l'accés als  estudis de màster 218,15€ 109,08€