Terminis per al curs 2016-2017

SOL·LICITUD DE TRASLLAT DIRECTE D'EXPEDIENT

Del 15 d'abril al 6 de maig de 2016

SOL·LICITUD DE CANVI A PLA NOU

Abans del 10 de juliol de 2016

RECONEIXEMENT PER CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Cal presentar la documentació en el moment de formalitzar la matrícula del curs

TERMINIS DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

1r pagament:

Matrícula juliol: entre el 8 i el 16 d'agost de 2016

Matrícula setembre: entre el 20 i el 30 de setembre de 2016

2n pagament: 16 de novembre de 2016

3r pagament: 30 de desembre de 2016

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D'ESTUDIS OFICIALS ESPANYOLS I ESTRANGERS

De l'1 al 15 de setembre de 2016, a la Secretaria del Centre (assignatures a matricular el curs 2016-2017)

Del 15 d'abril al 6 de maig de 2017, a la Secretaria del Centre (assignatures a matricular el curs 2017-2018)

MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

Graus:

19 i 20 de setembre de 2016, si heu fet la matrícula fins el dia 11 de setembre

3 i 4 d'octubre de 2016 si heu fet  la matrícula a partir del dia 12 de setembre

També es pot ampliar la matrícula durant els 3 dies següents a la recepció d'una resolució de convalidacions

Màsters:

10 i 11 d'octubre de 2016

SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER ACABAMENT D'ESTUDIS

2, 3 i 4 de novembre de 2016

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE MATÈRIA TRANSVERSAL

Primer període: del 14 al 18 de novembre de 2016

Segon període: del 6 al 10 de març de 2017

RENÚNCIA D'ASSIGNATURES (no comporta devolució de l'import abonat)

Assignatures de 1r quadrimestre: fins al 4 de novembre de 2016

Assignatures de 2n quadrimestre: 10 de març de 2017

La renúncia d'assignatures no es pot utilitzar en el primer any acadèmic matriculat mitjançant preinscripció universitària

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

Fins al 15 de desembre de 2016

MATRÍCULA DELS BLOCS OPTATIUS D'INVESTIGACIÓ O DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA (MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA)

Fins al 15 de febrer de 2017

MATRÍCULA DE LES PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA

Les Pràctiques Tutelades en Empresa es matriculen en el termini oficial d'automatrícula de setembre. Si, per algun motiu, cal afegir-les més tard, s'ha de fer en els següents períodes:

Pràctiques per fer el segon quadrimestre: Dies 16 i 17 de gener de 2017

Pràctiques per fer en el termini d'estiu: Fins al 10 de març de 2017

(Cal recordar que per fer les Pràctiques en el termini d'estiu, cal complir uns requisits concrets, que es poden trobar a la web)

MATRÍCULA DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU / MÀSTER

Primer període: Del 3 al 14 d'octubre de 2016

Segon període: del 13 al 24 de febrer de 2017

PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU / MÀSTER

Graus i Màsters: des de l'1 d'octubre de 2016 fins al 15 de setembre de 2017