Assignatures optatives que tenen limitació de places

 Descarregar Pdf

Curs 2020-21

Codis

Assignatures

Titulació

Quadrimestre curs

Crèdits

Límit de places

102025

Aplicacions per dispositius mòbils

GEI

2n

6

20

102040

Aprenentatge i raonament automàtic

GEI

2n

6

25

102026

Disseny centrat en l'usuari

GEI

1r

6

20

102052

Enginyeria de requeriments

GEI/GEIADE

2n

6

25

102053

Gestió i millora de la qualitat

GEI

2n

6

25

102065/102039

Models de computació i complexitat

GEI

2n

4,5

25

102054

Models de procés

GEI

2n

6

25

102064/102038

Programació avançada en intel·ligència artificial

GEI

2n

7,5

25

102024

Xarxes i comunicacions

GEI/GEIADE

2n

6

20

101428

Rehabilitació 1

GATE

1r

6

15

101429

Rehabilitació 2

GATE

1r

6

15

101430

Rehabilitació 3

GATE

1r

6

15

101431

Construcció sostenible 1

GATE/GEM/GEES

1r

6

15

101432

Construcció sostenible 2

GATE/GEM/GEES

1r

6

15

101433

Construcció sostenible 3

GATE/GEM/GEES

1r

6

15

102311

Instal·lacions energètiques 1

GEM/GEES

1r

6

15

102312

Instal·lacions energètiques 2

GEM/GEES

2n

6

15

102313

Instal·lacions energètiques 3

GEM/GEES

2n

6

15

102136

Mecatrònica 1

GEM /GEEIA

1r

6

22

102137

Mecatrònica 2

GEM /GEEIA

2n

6

11

102138

Mecatrònica 3

GEM /GEEIA

2n

6

11

102130

Integració de sistemes 1

GEEIA

1r

6

9

102131

Integració de sistemes 2

GEEIA

2n

6

9

102132

Integració de sistemes 3

GEEIA

2n

6

9

102133

Programació i comunicacions 1

GEEIA

1r

6

15

102027

Computació distribuïda i aplicacions

GEI

2n

6

20

102029

Arquitectures de programari empresarial

GEI

2n

9

20

102030

Plataformes en xarxa

GEI

2n

6

20

102028

Seguretat d'aplicacions i comunicacions

GEI

1r

9

20

102041

Computació distribuïda

GEI

1r

9

25

102042

Eines computacionals per a la  resolució de problemes

GEI

1r

6

25

102043

Processadors de llenguatge

GEI

2n

9

25

102044

Sistemes de validació de maquinari i programari

GEI

2n

6

25

102055

Arquitectures de programari

GEI

1r

9

25

102056

Enginyeria de programari lliure

GEI

1r

6

25

102058

Gestió de projectes

GEI

2n

6

25

102057

Integració de sistemes

GEI

2n

9

25

           

 

 

       

Titulacions:

         

GATE: Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

       

GEM: Grau en Enginyeria Mecànica

       

GEEIA: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

       

GEES: Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat

       

GATE: Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

       

GEI: Grau en Enginyeria Informàtica

       

GEIADE: Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

   

 

   Darrera modificació: