Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Oferta assignatures curs 2018-2019

 Descarregar Pdf

 

 

Codi

Assignatures

Tipus

Quadrimestre

Crèdits

Torn

 

PRIMER CURS

    

*

102101

Càlcul

BA

1

9

Matí / Tarda

*

102106

Expressió gràfica I

BA

1

9

Matí / Tarda

*

102104

Física I

BA

1

6

Matí / Tarda

*

102107

Química

BA

1

6

Matí / Tarda

*

102100

Àlgebra lineal

BA

2

6

Matí / Tarda

*

102113

Ciència dels materials

OB

2

6

Matí / Tarda

*

102105

Física II

BA

2

6

Matí / Tarda

*

102109

Fonaments d'informàtica

BA

2

6

Matí / Tarda

*

102108

Organització d'empreses

BA

2

6

Matí / Tarda

             
             
  

SEGON CURS

    

*

102111

Enginyeria tèrmica I

OB

1

6

Matí / Tarda

*

102116

Fonaments d'enginyeria elèctrica

OB

1

6

Matí / Tarda

*

102102

Mètodes numèrics

BA

1

6

Matí / Tarda

*

102118

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

OB

1

6

Matí / Tarda

*

102110

Teoria de mecanismes

OB

1

6

Matí / Tarda

*

102115

Automatització industrial

OB

2

6

Matí / Tarda

 

102141

Recursos energètics renovables

OB

2

6

Matí / Tarda

*

102114

Fonaments d'enginyeria electrònica

OB

2

6

Matí / Tarda

*

102112

Mecànica de fluids

OB

2

6

Matí / Tarda

*

102103

Mètodes estadístics

BA

2

6

Matí / Tarda

             
             
 

(*) Per a aquestes assignatures hi haurà  torns de matí i torn de tarda a escollir.   Les places s'assignaran per ordre de matrícula.

 

BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa

   Darrera modificació: