Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Oferta assignatures Curs 2018-2019

 Descarregar Pdf

Codi

Assignatures

Tipus

Quadrimestre

Crèdits

Torn

 

PRIMER CURS

       

102321

Càlcul

BA

1

9

Matí/Tarda

102326

Expressió gràfica

BA

1

9

Matí/Tarda

102324

Física I

BA

1

6

Matí/Tarda

102327

Química

BA

1

6

Matí/Tarda

102320

Àlgebra lineal

BA

2

6

Matí/Tarda

102333

Ciència dels materials

OB

2

6

Matí/Tarda

102325

Física II

BA

2

6

Matí/Tarda

102329

Fonaments d'informàtica

BA

2

6

Matí/Tarda

102328

Organització d'empreses

BA

2

6

Matí/Tarda

 

SEGON CURS

       

102336

Fonaments d'enginyeria elèctrica

OB

1

6

Matí/Tarda

102322

Mètodes numèrics

BA

1

6

Matí/Tarda

102338

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

OB

1

6

Matí/Tarda

102330

Teoria de mecanismes

OB

1

6

Matí/Tarda

102331

Termodinàmica i transmissió de calor

OB

1

6

Matí/Tarda

102335

Automatització industrial

OB

2

6

Matí/Tarda

102499

Direcció de la producció

OB

2

6

Matí/Tarda

102334

Fonaments d'enginyeria electrònica

OB

2

6

Matí/Tarda

102332

Mecànica de fluids

OB

2

6

Matí/Tarda

102323

Mètodes estadístics

BA

2

6

Matí/Tarda

 

TERCER CURS

       

102401

Mètodes quantitatius

OB

1

6

Tarda

102402

Marketing estratègic

OB

1

6

Tarda

102403

Comportament organitzacional

OB

1

6

Tarda

102405

Logística

OB

1

6

Tarda

102408

Enginyeria econòmica

OB

1

6

Tarda

102404

Direcció estratègica

OB

2

6

Tarda

102406

Mètodes quantitatius per a la logística

OB

2

6

Tarda

102407

Sistemes d'informació i distribució

OB

2

6

Tarda

102409

Economia industrial i innovació

OB

2

6

Tarda

102490

Legislació industrial i gestió integrada

OB

2

6

Tarda

 

QUART CURS

       

102500

Metodologia de projectes

OB

1

6

Tarda

102497

Pràctiques tutelades en empresa

OB

1/2

15

 

102498

Treball de final de grau

OB

2

15

 
 

ASSIGNATURES OPTATIVES

       
 

Bloc: Tecnologies de la producció

       

102493

Disseny de plantes industrials

OP

1

6

Tarda

102491

Empresa 4.0

OP

1

6

Tarda

102492

Modelat, simulació i estadística aplicada

OP

1

6

Tarda

 

Bloc: Gestió empresarial

       

102495

Habilitats directives

OP

1

6

Tarda

 

Bloc: Economia circular

 

 

 

 

102358

Anàlisi de dades

OP

2

6

Tarda

102357

Ecoinnovació

OP

2

6

Tarda

102356

Gestió de recursos

OP

2

6

Tarda

           

101434

Matèria Transversal

OP

1/2

6

 
 

MOBILITAT (Assignatures fetes en el marc de convenis amb altres universitats)

 

102359

Mobilitat I

OP

1/2

6

 

102360

Mobilitat II

OP

1/2

6

 

102361

Mobilitat III

OP

1/2

6

 
 

     BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa     Q: Quadrimestre

     

 

   Darrera modificació: