Automatrícula per als estudiants que no són de nou accés als graus i màsters

Curs 2020-21

 Descarregar Pdf

MOLT IMPORTANT ABANS DE FER L'AUTOMATRÍCULA

 • NO POTS FER L’AUTOMATRÍCULA sense el nom d'usuari i el password d’accés al Campus Virtual i al correu UdL. Si no el tens, has de passar a recollir-lo per una sala d’usuaris del Campus, sempre identificant-te amb el DNI.
 • SI VOLS INCLOURE ALGUN DESCOMPTE EN EL PREU DE LA MATRÍCULA, que no tinguessis inclòs l'any passat o que t'hagi caducat des de llavors, comprova a  descomptes autoritzats quina documentació has de presentar i com.
 • SI VOLS DEMANAR BECA
  Pots trobar tota la informació sobre beques en aquest enllaç.
 • ALTRES DOCUMENTS QUE HAS DE PORTAR A LA SECRETARIA: 
  • Si vols canviar la matrícula a la modalitat de Temps Parcial: Abans de fer la matrícula has de presentar una sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa del motiu al·legat. En aquest enllaç trobaràs la informació.
 • HAS DE TENIR A MÀ UN NÚMERO DE COMPTE BANCARI PER DOMICILIAR EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA.
  • Tots els pagaments són domiciliats.
  • En el cas de que hagis canviat el número de compte bancari, se t'imprimirà també una ordre de pagament que has de portar a la Secretaria, juntament amb la matrícula, signada pel titular del compte bancari.
 • CONSULTA L’OFERTA D’ASSIGNATURES PER AL CURS i decideix quines assignatures vols matricular abans d’iniciar l’automatrícula.

Pots consultar l'oferta d'assignatures per a aquest curs AQUÍ

 • CONSULTA ELS HORARIS A LA WEB: Comprova que els horaris de les assignatures que vols matricular no se solapin.

Recorda que en les assignatures que tenen torn de matí i de tarda, només es podrà modificar el torn de classe que has agafat a la matrícula en aquests dos casos:

 1. Si el centre fa canvis en els horaris o les dates d'examen amb posterioritat a que t'hagis matriculat, i si aquests canvis t'impedeixen assistir a classe o ser avaluat d'alguna assignatura.
 2. Si estàs matriculat a Temps Parcial i presentes una sol·licitud, justificada amb un certificat de l'empresa, de que el teu horari de treball no et permet assistir a les classes del torn que tens matriculat.

 

PER A QUALSEVOL DUBTE O PROBLEMA ET POTS ADREÇAR A LA SECRETARIA ACADÈMICA DE L’ESCOLA: 973702701 / eps.secretariacentre@udl.cat

QUÈ HAS DE FER PER AUTOMATRICULAR-TE ?

1. QUI HA DE FER AUTOMATRÍCULA:

Han de fer automatrícula tots els estudiants que no siguin de nou accès a la titulació.

 

2. ON I QUAN HAS DE FER L’AUTOMATRÍCULA:

TOTA L'AUTOMATRÍCULA ES FARÀ ACCEDINT PER INTERNET A http://automat.udl.cat 
 

Dia 27 de juliol

 • Estudiants de la doble titualció de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses:
 Es realitzarà pel sistema d'automatrícula accedint per Internet a partir de les 8:00h. No hi haurà un ordre establert per matricular-se
 • Estudiants de tots els Graus, que no siguin de nou accés,  que hagin de matricular assignatures que tenen limitació de places, a l'assignatura o al torn:
Es donarà dia i hora d'inici de l'automatrícula segons la nota mitjana de l'expedient que preveu la Normativa Acadèmica vigent. A partir del dia i hora de matrícula assignats, els estudiants podran matricular-se de qualsevol assignatura o grup, mentre quedin places vacants i d'acord amb les normatives aplicables a cada titulació.
Cal consultar el dia i l'hora assignats per a l'inici de l'automatrícula a partir del dia 25 de juliol a la en aquest enllaç.

Del 28 al 31 de juliol

 • Estudiants de tots els Graus que NO hagin de matricular assignatures amb limitació de places i estudiants de tots els Màsters de l’EPS (Que no siguin de nou accés):
No hi haurà un ordre establert per matricular-se.
 
Pots consultar aquest calendari a la web de l'Escola, i a la web de la UdL.
 

3. PER ACCEDIR AL PROGRAMA D’AUTOMATRÍCULA

Cal tenir el nom d'usuari i el password d’accés al Campus Virtual i al correu de la UdL. Si no el tens, has de passar a recollir-lo per una aula d’informàtica del Campus.

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ESTAR CORRECTA ABANS DEL DIA EN QUÈ HAGIS DE FER L’AUTOMATRÍCULA: 

 • Si tens algun descompte, que no estigués inclòs en la teva matrícula l'any anterior, o que t’hagi caducat: comprova a  descomptes autoritzats quina documentació has de presentar i com.
 • Si vols canviar la matrícula a la modalitat de temps parcial, abans de fer la matrícula has d'haver presentat una sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa del motiu al·legat. Si el motiu és laboral, un certificat de l’empresa on treballes i un informe de vida laboral actualitzat, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquí trobaràs tota la informació de com demanar-ho.
   
 • Si demanes beca: 

Pots trobar tota la informació sobre beques en aquest enllaç.

 

5. OFERTA D’ASSIGNATURES PER AL CURS:

A la web de l’EPS pots trobar l’oferta d’assignatures dels plans d’estudi de l’Escola.

 

6. NORMATIVES :

Les pots consultar a :

 

 7. CONSULTA ELS HORARIS A LA WEB

Comprova que els horaris de les assignatures que vols matricular no se solapin.

Recorda que en les assignatures que tenen torn de matí i de tarda, només es podrà modificar el torn de classe que has agafat a la matrícula en aquests dos casos:
 1. Si el centre fa canvis en els horaris o les dates d'examen amb posterioritat a que t'hagis matriculat, i si aquests canvis t'impedeixen assistir a classe o ser avaluat d'alguna assignatura.
 2. Si estàs matriculat a Temps Parcial i presentes una sol·licitud, justificada amb un certificat de l'empresa, de que el teu horari de treball no et permet assistir a les classes o ser avaluat d'alguna assignatura del torn que tens matriculat.

 

8. COM HAS DE PAGAR LA MATRÍCULA:

Necessitaràs un número de compte per domiciliar el pagament de la matrícula, ja que hauràs d’escollir entre les següents modalitats:

a) Pagament únic domiciliat:
La Universitat cobrarà l’import a partir dels deu dies següents a la realització de la matrícula en el compte bancari que introdueixis quan facis l’automatrícula.
 

 b) Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis:

1r pagament:

Matrícula juliol: entre el 8 i el 16 d’agost de 2020

Matrícula setembre: entre el 20 i el 30 de setembre de 2020

2n pagament: 15 de novembre de 2020

3r pagament: 28 de desembre de 2020

En el cas de que hagis canviat el número de compte bancari, en fer l'automatrícula se t'imprimirà també una ordre de pagament que has de portar a la Secretaria, signada pel titular del compte bancari.

 c) Pagament fraccionat domiciliat en mensualitats:

Podreu pagar la matrícula en més terminis. La informació detallada sobre com finançar els estudis la podeu consultar a http://www.gencat.cat/agaur.

ATENCIÓ:
Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través del qualsevol altra modalitat de pagament, tornarà a enviar el rebut una segona vegada per tal que el pagui en efectiu, afegint a l’import total o parcial de la matrícula els percentatges següents:
- Des de la data de venciment i fins als tres mesos, el 5% de recàrrec.
- Entre els tres i els sis mesos, el 10% de recàrrec.
- A partir dels sis mesos, el 15% de recàrrec.
 
En el moment que la Universitat faci la notificació per impagament a l’estudiant, la seva matrícula quedarà suspesa fins que no aboni l’import corresponent.
Com a conseqüència d’aquesta suspensió, l’estudiant no podrà fer cap modificació de matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, sol·licitar el títol ni fer cap nova matrícula, en la mateixa titulació o en una altra.
 

9. TERMINIS DE MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA:

Si un cop feta la matrícula t’adones que hi ha algun error, o vols fer una ampliació, pots fer la modificació en els següents terminis:

Graus:

17 i 18 de setembre de 2020

5 i 6 d’octubre de 2020

Màsters:

15 i 16 d’octubre de 2020

També es pot ampliar la matrícula durant els 3 dies següents a la recepció d'una resolució de reconeixement de crèdits.
 
La modificació es farà per Internet http://automat.udl.cat, igual que l’automatrícula.
 
 

PER A QUALSEVOL DUBTE O PROBLEMA ET POTS ADREÇAR A LA SECRETARIA ACADÈMICA DE L’ESCOLA: 973702701 / eps.secretariacentre@udl.cat

   Darrera modificació: