MEMÒRIA DE L’E. U. POLITÈCNICA

ANY 1.998

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX

1. Órgans de govern del Centre *

2. Nomenament de comissions *

3. Avaluació Interna *

4. Noves instal·lacions *

5. Conferències i activitats *

6. Programa Sócrates *

7. Relacions Universitat-Empresa *

7.1. Iaeste *

7.2. Convenis de programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa *

8. Gestió Acadèmica *

8.1. Informàtica *

8.2. Industrials *

9. Professorat i PAS *

9.1. Noves incorporacions de professorat *

9.2. Baixes de professorat *

9.3. Noves incorporacions de personal d’Administració i Serveis *

9.4. Contractes temporals de personal d’Administració i Serveis *

9.5. Professorat i PAS de l'EUP durant l'any 1998. *

10. Becaris *

11. Pressupost i Despeses *

 

 

 

 1. Órgans de govern del Centre

 

Al febrer d'aquest any, la Junta de Govern de la UdL, va convocar eleccions per elegir els representants del personal acadèmic i PAS per constituir les juntes de centre i els consells de departament, i per elegir els corresponents òrgans unipersonals.

L'equip directiu del centre i els dels departaments adscrits al centre són els següents:

Direcció de l'EUP:

Direcció del Departament de Matemàtica:

Direcció del Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial:

 

Un cop fetes les eleccions, la composició de la Junta de Centre de l'EUP va quedar formada pels següents representants:

PROFESSORAT

A TEMPS COMPLET

 

PROFESSORAT

A TEMPS PARCIAL

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ

     

I SERVEIS

Teresa Alsinet

 

Jordi Agost

 

Alba Cabiscol

 

Josep F. Clotet

Àngels Gutiérrrez

Miquel Carrera

 

Fernando Guirado

Jordi Rodríguez

Jordi Casanovas

 

Pantaleón Villanueva

Isabel M. Ros

Francesc Clarià

   

Emília Vilalta

César Fernández

     

Juan A. Garriga

 

ESTUDIANTAT

 

Joan Gimbert

     

Francesc Giné

 

David Barroso Iglesias

 

Josep Illa

 

Alfonso Frigola Campos

 

Josep M. Miret

 

Ivan Hernándo del Pino

 

Margarita Moltó

 

Francesc X. Martínez Herrera

 

Ramiro Moreno

 

Carles Mas Aixalà

 

Marta Oliva

 

David Paniagua Ruano

 

Jordi Palacín

 

Emili Pastó García

 

Josep M. Ribó

 

Yolanda Sardina Curià

 

Concepció Roig

 

Eloi Serra Barberà

 

Mariona Sabaté

 

Lluís Serra Serra

 

Francesc Solsona

 

Cristian Solé Cutrona

 

Magda Valls

 

Raúl Vallés Pardell

 
       
       

A principis de l'any 98, el Dr. Felip Manyà va fer una estada en una universitat estrangera, i per aquest motiu va renunciar al seu càrrec de vicedirector de l'escola. En el seu lloc es va nomenar al Sr. Jordi Palacín.

 

 1. Nomenament de comissions

Els quatre representants de l'estudiantat es renovaran en la primera junta d'escola que es faci a l'any 1999, degut a que les seves eleccions es van fer el mes de desembre.

 

 

 

Més tard s'incorporà un representant del departament d'Enginyeria Agroforestal, el professor Javier Bradineras.

 

 

 

S'amplia la composició actual quedant amb els següents membres:

 • David Barroso
 • Carles Capdevila
 • - Marc Font

  • Francesc Giné
 • Jesús Lorés
 • Josep M. Miret (coordinador)
 • Ramiro Moreno
 • Josep M. Ribó
 • Jordi Rodríguez
 • Jordi Sánchez
 •  

   

  • Josep Conde
 • Ramiro Moreno (coordinador)
 • Jordi Palacín
 • David Paniagua
 • Jordi Rodríguez
 • Francesc Solsona
 •  

  • Maria Cornet
 • Joan Gimbert
 • Francesc Giné (coordinador)
 • Joan Manuel Gimeno
 • Jordi Palacín
 • Josep M. Ribó
 • Yolanda Sardina
 • Jordi Sánchez
 • Montse Sendín
 • Magda Valls
 •  

  • Josep Illa
 • Josep M. Miret (coordinador)
 • Marta Oliva
 • Jordi Rodríguez
 • Concepció Roig
 • Oriol Tomàs
 •  

  • Carles Capdevila
 • Francesc Clarià
 • Jaume Giné
 • Jesús Lorés
 • Felip Manyà (coordinador)
 • Jordi Rodríguez
 •  

   

   

   

  Jordi Palacín

  Jordi Rodríguez

  Francesc Solsona

  Un estudiant d'Informàtica

  Un estudiant d'Industrials

   

  1. Avaluació Interna

   

  Es va presentar l'informe definitiu elaborat pel CIEC que globalment es centra en dos objectius:

   

  1. Noves instal·lacions

  En el mes de juny es va iniciar el trasllat cap al nou edifici de l'EUP al Campus de Cappont. Al setembre es va començar el curs acadèmic a les noves instal·lacions.

  - Al nou edifici de l'EUP es disposa de nous espais, per tant es reestructuren els laboratoris existents i se'n creen de nous quedant de la manera següent:

  Sala Linus Torvalds 3.03, en aquesta aula es disposa de 18 ordinadors, dels quals trobem 12 ordinadors PC Intel Pentium 200 MMX amb monitor 17" i 6 ordinadors PC Intel Pentium 133 amb monitor de 14". Cadascún d'aquests ordinadors disposen dels sistemes operatius Linux i Windows conectats amb xarxa a un servidor Unix per compartir el programari i autentificar l'usuari. En aquesta sala també es pot trobar una impresora matricial a disposició dels estudiants per imprimir text.

  Sala Donald E. Knuth 3.04, En aquesta aula es disposa de 21 ordinadors PC Intel Pentium 200 MMX amb monitor de 17". Els ordinadors estan configurats de la mateixa forma que els de l'aula 3.03.

  Sala Claude Shannon 3.05, en aquesta aula hi ha 17 X-Terminals que treballen conectats amb el servidor principal unix de les aules. També hi ha una impressora matricial.

  Sala d'usuaris 3.07, en aquesta sala es disposa de 15 ordinadors PC Intel Pentium II a 350 amb monitor de 17". Els ordinadors estan configurats de la mateixa forma que els de l'aula 3.03 i a més a més tenen accés a Internet.

   

  Laboratòri d’Electrònica i Tecnologia Elèctrica 2.05, 8 llocs de treball complets, cadascún dels quals consta d': 1 oscil·loscopi, 1 generador de funcions, 1 font d'alimentació, 1 freqüencímetre, i 1 multímetre.

  Laboratòri de Física i Química - 1.02, aquest laboratori es troba dividit en dues zones, una per pràctiques i una altra que funciona com a laboratòri de recerca i TFC.

  La part de laboratori per pràctiques està equipat amb taules de treball que suposen 18 possibles llocs de treball amb les corresponents connexions elèctriques. També hi ha aigua corrent a cada taulell i una campana de gasos per a poder realitzar les pràctiques de Química.

  Pel que fa a les pràctiques de Física, amb el material actualment disponible es poden realitzar 12 grups de treball. El material bàsic disponible és: oscil.loscopis, generadors de funcions, multímetres, caixes de resistències, capacitats i induccions variables, fonts d’alimentació, bobines, teslàmetres.

  Al laboratori de recerca i TFC, s’hi duen a terme treballs de caracterització de materials magnètics i superconductors. Actualment l’equip bàsic és un sistema de micromagnetometria amb sondes Hall.

   

   

  Durant l'any 1998 es va fer la compra del següent software:

   

  Mitjançant la convocatòria d’infrastructura de docència i recerca 100+5 van ser concedits a l'EUP 20.106.540 ptes, amb un cofinançament del 10% per part de l'EUP, que es distribuirien de la manera següent:

  Laboratori multimèdia (Sala Donald E. Knuth) 420.420’-

  Laboratòri d’Electrònica i Tecn. Elèctr. 5.080.220’-

  Laboratòri de Física i Química 7.057.600’-

  Laboratòri d’Enginyeria Tèrmica 3.000.000’-

  Sala d’usuaris 2.592.000’-

  Aules de docència 426.300’-

  Sala de projeccions de vídeo 578.800’-

  Sala de graus 951.200’-

   

   

  Aquest any s'ha instal·lat una màquina fotocopiadora en un despatx de la segona planta de l'edifici per que en puguin fer ús tot el professorat, el PAS de l'Escola i el Consell de l'Estudiantat.

   

   

  Per tal de reduïr la reververació del so a algunes aules del nou edifici, es va contractar els serveis de l'empresa Estudi Acústic H. Arau de Barcelona per tal que fes un estudi.

  A partir d'aquest estudi, es va millorar l'acústica instal·lant un fals sostre a les aules de la planta baixa i també a la Sala de graus.

   

  1. Conferències i activitats
  2. Un any més va tenir lloc el Cicle de Conferencies "Fisica i Noves Tecnologies", aquest any era la quarta edició i les conferències que es van impartir van ser les següents:

   "El disc optic: funcionament, tecnologia actual, tendencies de futur"

   Dr. Atila Herms

   Universitat de Barcelona

   "Tecnologies fotòniques i tecnologies de la informació"

   Dra. M. Concepcion Santos

   Dep. Teoria del Senyal i Comunicacions (U.P.C.)

   "Processament digital d'imatges per aplicacions científiques"

   Dra. Petia Radeva

   Centre de Visio per Computador, Universitat Autonoma de Barcelona

   "El nanomagnetisme i el computador quantic"

   Dr. Javier Tejada

   Universitat de Barcelona

    

   Organitzat per la professora Tere Alsinet, del departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial, el dimecres 27 de maig el professor Andres Dorado Alban de la Pontificia Universidad Javeriana (Cali, Colombia) va presentar un Sistema de Simulació i Control Fuzzy.

    

   El professor Josep Clotet va fer unes sessions de divulgació a l'assignatura de Seguiment de Projectes.

   El dia 16 de juliol es va fer un acte de cloenda del curs 97/98 durant el qual es va fer l'entrega d'orles als estudiants d'aquesta promoció.

    

  3. Programa Sócrates
  4.  

   S’han signat tres convenis amb universitats estrangeres: una de Finlandia, una de Letònia i una d’Alemanya. Aquests convenis serien per entrar en vigor al curs 1999-2000, sempre i quan la UE aprovi el finançament necessari.

    

  5. Relacions Universitat-Empresa
   1. Iaeste

  La finalitat de l'organització Iaeste és la de promoure els intercanvis d'estudiants per treballar en empreses estrangeres. Al nostre Centre, cada any dos o tres estudiants fan estades a l'estranger mitjançant aquesta via.

  Aquest any han pogut treballar fóra els següents estudiants:

  Les empreses que van concedir beca són: La Valls Companys i també l'Institut Municipal d'informàtica.

  Pressupost IAESTE:

  El pressupost d'aquest any va ser de 102.000 ptes. repartit segons els següents conceptes:

   

   1. Convenis de programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa

  CURS ACADÈMIC 1997/98

  Alumne/a

  Empresa/Població

  Durada

  Tutor/a de l’EUP

         

  Llombart Ramis, Esther

  Espuga Canal, Joan

  Viladrosa Gamisans, Xavier

  Sarroche Minguella. Josep M.

  Cano Piedrafita, David

  Campo Cabestany, J. LL.

  Tarruella Boleda, Antoni

  Espuga Canal, Joan

  Arnó Pascual, Robert

  Becana Sanahuja, Carlos

  Rocaspana Marietti, Joan R.

  Rovira Rovira, Merce

  Castuera Rabell, Josep

  Quinquilla Capdevila, Oriol

  Gonzalez Marquez, Francisco

  Ajuntament de Lleida

  TAURUS s.l.

  INTEC

  Iberacces Software sa

  Computer Huesca

  IFR s.a.

  Comercial Sans

  TAURUS s.l.

  Electro Dinamic Jo-An s.l.

  IRTA

  Gremi de Cansaladeries Lleida

  IRTA

  INTEC

  SUINPA

  SORIGUE

  01/02/98 a 31/03/98

  16/01/98 a 15/04/98

  01/03/98 a 30/09/98

  01/03/98 a 31/05/98

  16/02/98 a 30/06/98

  01/04/98 a 30/09/98

  01/04/98 a 30/06/98

  15/04/98 a 15/07/98

  06/04/98 a 25/06/98

  01/06/98 a 31/12/98

  01/10/98 a 28/02/99

  01/07/98 a 31/12/98

  14/07/98 a 15/09/98

  01/08/98 a 30/09/98

  01/09/98 a 30/11/98

  Jesús Lorés Vidal

  Joan Cabos Fabregat

  Josep Conde Colom

  Josep Conde Colom

  Cesar Fernandez Camon

  Josep M. Ribo Baluts

  Josep Conde Colom

  Josep Conde Colom

  Josep Conde Colom

  Lluis M. Pla Aragones

  Jesús Lorés Vidal

  Lluis M. Pla Aragones

  Jesús Loés Vidal

  Jesús Lores Vidal

  Magda Valls Marsal

  Castuera Rabell, Josep

  INTEC

  18/09/98 a 30/07/99

  Josep M. Ribó Balust

  Roser Romero Balasch

  LINDIS SL

  28/0998 a 28/03/99

  Marta Oliva Solé

   

  CURS ACADÈMIC 1998/99

  Alumne/a

  Empresa/Població

  Durada

  Tutor/a de l’EUP

         

  Campo Cabestany, Josep Ll.

  IFR SA

  01/11/98 a 01/11/99

  Josep M. Ribó Balust

  Molins Font, Oscar

  TRANSTIR SA

  01/11/98 a 30/04/99

  Marta Oliva Solé

  Pujol Pastó, Jordi

  RIBAL QUINTANA SL

  01/11/98 a 30/09/99

  Francesc Giné de Sola

  López Solà, Mario

  ARGAL SA

  15/11/98 a 15/05/99

  César Fernández Camon

  Abenoza Bielsa, Álex

  SELEC MULTIMEDIA SL

  01/12/98 a 30/09/99

  Magda Valls Marsal

  Escribà Sanglada, Jaume

  TRIANGLE SA

  20/11/98 a 30/04/99

  Magda Valls Marsal

   

   

  1. Gestió Acadèmica

  Es va acordar de fer una petita modificació en els horaris perque entre les hores de classe restessin 10 minuts lliures, i que hi hagués 20 minuts de descans a la meitat del matí i a la meitat de la tarda.

  L'inici del curs es va fer el dia 21 de setembre, aquest primer dia es va destinar a fer un acte de presentació als nous estudiants, i el començament de les classes va ser el dia 22 pels estudiants de primer curs, el dia 23 per segon i tercer de les titulacions d'Informàtica, i durant la primera setmana d'octubre es van iniciar les classes pels estudiants de segon curs d'Enginyeria Tècnica Industrial, ja que per aquests darrers s'estava pendent de la resolució d'alguns concursos de professorat. Per altra banda va semblar més convenient fer un inici esglaonat de les classes per analitzar l'adatació a les noves aules.

   

  Modalitat d’accés

  Segons les diferents modalitats d'accès, el nombre d'estudiants matriculats a primer curs per l'any acadèmic 1998-99 en els tres ensenyaments que s'imparteixen a l'EUP són:

  Gestió Sistemes Mecànica

  TOTAL 83 85 93

   

  Qualificació d’accés

  La nota de tall per accedir a les titulacions de Gestió, Sistemes i Mecànica, tenint en compte les diferents vies d’accés és:

  Gestió Sistemes Mecànica

  - Vies 0 - 7 5,09 5,04 5,60

  - Vies 4 - 8 5,99 5,50 7,12

  - Via 5 5,50 - -

  - Via 2 6,58 - 5,38

   

   

  Titulats el curs 1997/98

  Durant aquest curs s'han titulat 24 estudiants, distribuits de la següent forma:

   

  Treballs de Fi de Carrera

  Durant l’any 1998 s’han llegit els següents Treballs de Fi de Carrera:

  Títol del treball: Sistema de control centralitzat d'equips amb comandament a distància

  Director: Jordi Palacín

  Títol del treball: JEIDET ("Herramienta de desarrollo para Instituciones Eléctrònicas")

  Director: Tere Alsinet i César Fernández

   

  Títol del treball: Cardinalitat de corbes i el.líptiques: algorisme de Schoof i variants

  Director: Ramiro Moreno i Magda Valls

  Títol del treball: Dessarrollo de un sistema de ayuda a la decision para las explotaciones porcinas de cria.

  Director: Lluís Pla

  Títol del treball: Fonaments de programari estadístic. Aleatorietat i simulació

  Director: Josep Conde

  Títol del treball: Implementación de una librería de soporte al estudio de los dígrafos densos.

  Director: Joan Gimbert

  Títol del treball: Recopilació i implementació de benchmarks per sistemes distribuits

  Director: Francesc Solsona

  Títol del treball: Diseño y desarrollo de un editor visual para una arquitectura multiagente de pizarra en un entorno JAVA

  Director: Jesús Lorés

  Títol del treball: Software de control de interfases per a transductors

  Director: Juan Antonio Garriga

  Títol del treball: Intercanvi electrònic de dades mitjançant l'estandard UN/EDIFACT

  Director: Joan Cabós

  Títol del treball: Lectura i tractament de les dades d'una centraleta telefònica: tarificació

  Director: Joan Cabós

   

  Títol del treball: Representació virtual del projecte d'ampliació i reforma del nou casal social de Pardinyes.

  Director: Jesús Lorés

  Títol del treball: Fonaments programari estadístic. Principals distribucions.

  Director: Josep Conde

  Títol del treball: Disseny i implementació d'una unitat aritmetico-lògica didàctica.

  Director: Juan Antonio Garriga i Concepció Roig

  Títol del treball: Automatització del registre de variables del procés de fermentació anaerobia de residus.

  Director: Miquel Carrera i Xavier Flotats

  Títol del treball: Implementació d'una aplicació per a l'accés i la consulta a una base de dades Bio-bibliogràfica d'autors de l'exili literari

  Director: Marta Oliva i Josep M. Ribó

  Títol del treball: Sistema d'integració de Transport de Dades i Telefonia Analògica. Anàlisis global del sistema i planificació del projecte.

  Director: César Fernández i Carles Mateu

  Títol del treball: Test de primalitat d'Atkin-Morain sobre corbes el.líptiques mòdul N

  Director: Josep M. Miret i Ramiro Moreno

  Títol del treball: Estudio de redes neuronales y creación de una página Web de presentación de los resultados

  Director: Francesc Clarià

  Títol del treball: Factorización de polinomios en Z[x] y en Zp[x]

  Director: Joan Gimbert i Ramiro Moreno

  Títol del treball: Gestió informatitzada de l'enllumenat públic mitjançant control remot.

  Director: Jordi Palacín

  Títol del treball: Resolució de jocs mitjançant dígrafs

  Director: Joan Gimbert i Josep M. Ribó

  Títol del treball: Transformació d'una tasca sèrie a paral.lela en un entorn distribuit

  Director: Francesc Solsona

   

  Títol del treball: Gestió i control d'aplicacions paral.leles en un entorn distribuit

  Director: Francesc Solsona

  Títol del treball: Algoritmos para gramáticas incontextuales.

  Director: Josep M. Miret i Josep M. Ribó

  Títol del treball: Cardinalitat de corbes el.líptiques i aplicacions a tests de primalitat

  Director: Ramiro Moreno i Magda Valls

  Títol del treball: Sistema d'informació d'abast de campus

  Director: César Fernández

  Títol del treball: Disseny i implementació d'un diccionari de termes lògics multilingüe.

  Director: Ramon Béjar i Felip Manyà

  Títol del treball: Sistema de gestión exonómica de explotaciones porcinas.

  Director: Lluís Pla

  Títol del treball: Processos autosemblants aplicats a la modelització del trànsit a INTERNET.Estudi i síntesi

  Director: César Fernández

  Títol del treball: SCAT Sistema de contol de aire tecnológico

  Director: Francesc Clarià

  Títol del treball: Generador de una interface basada en VRML para la consulta de un sistema de información jurídica

  Director: Jesús Lorés

   1. Informàtica

  Es va acordar d'aturar les classes de primer curs d'Informàtica durant una setmana a meitat de quadrimestre, perquè es pugués fer una prova parcial en aquelles assignatures que es desitgi.

   

  Es va modificar la normativa per la gestió dels TFC segons el que estableixen els següents punts:

   

  Assignatures optatives

  Relació de les assignatures optatives ofertades en el curs 1998/99:

   

  Assignatures optatives GESTIÓ

  Quad.

  Assignatures

  prerequisits

  corequisits

  3

  Ampliació d’Anglès

  ANGI, ANGII

   

  3

  Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats

   

  ALG

  3

  Ofimàtica

     

  4

  Càlcul Numèric

  ANAMAT

  ALG

  4

  Models Abstractes de Càlcul

  MATDIS

  LLEGRAU

  4

  Multimèdia

     

  4

  Programació Lineal

  ALG

   

  4

  Compiladors I

   

  LLEGRAU/EDALG

  5

  Teoria de la Informació i Codificació

   

  ALG

  5

  Sistemes de Gestió de Bases de Dades

   

  AMBD

  6

  Interfases Gràfics

   

  TP

  6

  Llenguatge Natural

     

  6

  Sistemes d’Informació Geogràfica

   

  AMBD

  6

  Sistemas Host / Mainframes

     

  6

  Xarxes i Comunicacions II

   

  XCI

   

  Assignatures Optatives SISTEMES

  Quad

  Assignatures

  prerequisits

  corequisits

  3

  Ampliació d’Anglès

  ANGI, ANGII

   

  3

  Lògica

   

  MATDIS

  3

  Disseny Assistit per Ordinador

     

  3

  Equacions Diferencials

  ANAMAT

  AMPANA/ALG

  4

  Càlcul Numèric

  ANAMAT

  ALG

  4

  Fonaments Físics Noves Tecnologies

     

  4

  Compiladors I

   

  LLEGRAU/EDALG

  5

  Tractament Senyal

   

  TC

  5

  Sensors i Transductors

   

  TC

  6

  Sistemes de Control Digital

   

  SISCONAN

  Oferta d’assignatures de Lliure elecció

   

   

   1. Industrials

  Corresponents al pla d'estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica.

   

   

  1. Professorat i PAS
  2.  

   1. Noves incorporacions de professorat

   

   

   

   

   

   

   1. Baixes de professorat

   

   

   1. Noves incorporacions de personal d’Administració i Serveis

  Basant-se en el catàleg de personal d’Administració i Serveis de la UdL, s’han incorporat a la plantilla del Centre les següents persones:

  Un cop fetes les oposicions del cos auxiliar administratiu, s'ha resolt el concurs de provisió/trasllat de places de personal i a la nostra Escola s'han assignat, sense suposar cap canvi, les següents persones:

   

   

   1. Contractes temporals de personal d’Administració i Serveis
   2. - Sra. Esther Gonzalez Espolio

    Contracte.- auxiliar administrativa interina

    Lloc.- Secretaria de Gestió Acadèmica de l'EUP

    Durada del contracte.- 16/7/97 fins el 14/1/98

    Motiu.- Substitució de la Sra. Maria Cornet Vives per baixa laboral o per incapacitat laboral transitòria

    - Sra. Imma Cardet Ortiz

    Contracte.- Per mitjà d'una empresa de treball Temporal i després com a auxiliar administrativa interina de la UdL.

    Durada del contracte.- 15/7/98 fins el 5/1/99

    LLoc.- Secretaria de Gestió Acadèmica de l'Escola

    Motiu.- Reforç de matrícula i substitució per baixa de maternitat de la Sra. Maria Cornet

    - Sra. Montse Lucas

    Contracte.- Per mitjà d'una empresa de treball Temporal

    Lloc.- Secretaria de Gestió Acadèmica de l'EUP

    Durada del contracte.- 15/7/98 fins el 31/7/98 i de l'1/9/98 fins el 31/10/98

    Motiu.- Gestió de beques

    - Sra. Carme Reverté

    Contracte.- Per mitjà d'una empresa de treball

    Lloc.- Consergeria de l'EUP

    Durada del contracte.- els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 1998.

    Motiu.- Serveis de consergeria.

     

     

     

     

     

     

   3. Professorat i PAS de l'EUP durant l'any 1998.

   

  PROFESSORAT

  DEPARTAMENTS

  AGOST MORÉ, Jordi

  Informàtica i Eng. Ind.

  ALSINET BERNADÓ, Tere

  Informàtica i Eng. Ind.

  BADÍA PASCUAL, Ferran

  (des del 14-10-98)

  Medi Ambient i C.S.

  BÉJAR TORRES, Ramón

  Informàtica i Eng. Ind.

  BRADINERAS ESCÓ, Javier

  (des de l'1-10-98)

  Eng. Agroforestal

  CABOS FABREGAT, Joan

  Informàtica i Eng. Ind.

  CAPDEVILA MARQUÉS, Carles

  Matemàtica

  CABISCOL TEIXIDÓ, Alba

  Informàtica i Eng. Ind.

  CARRERA VILANOVA, Miquel

  Medi Ambient i C.S.

  CASANOVAS SALAS, Jordi

  Química

  CHAVARRIGA SORIANO, Javier

  Matemàtica

  CLARIA SANCHO, Francisco

  Informàtica i Eng. Ind.

  CLOTET SOPEÑA, Josep Francesc

  Informàtica i Eng. Ind.

  CONDE COLOM, Josep

  Matemàtica

  ERILL LLADANOSA, Josep M.

  (des del 2-11-98)

  Informàtica i Eng. Ind.

  FERNÁNDEZ CAMÓN, César

  Informàtica i Eng. Ind.

  GALCERÁN NOGUÉS, Josep

  Química

  GARCÍA, RODRIGUEZ, Isaac

  (des del 9-10-98)

  Matemàtica

  GARRIGA CASTILLO, Juan Antonio

  Informàtica i Eng. Ind.

  GIMBERT QUINTILLA, Joan

  Matemàtica

  GIMENO ILLA, Joan Manel

  (des del 2-11-98)

  Informàtica i Eng. Ind.

  GINÉ DE SOLÁ, Sisco

  Informàtica i Eng. Ind.

  GINÉ MESA, Jaume

  Matemàtica

  GRAU LANAU, Ramon

  (fins el 30-9-98)

  Informàtica i Eng. Ind.

  GUIRADO FERNÁNDEZ, Fernando

  Informàtica i Eng. Ind.

  HERNÁNDEZ VILÀ, Xavier

  Matemàtica

  IBAÑEZ PLANA, Manuel

  Medi Ambient i C.S.

  ILLA ALIBÉS, Josep

  Informàtica i Eng. Ind.

  LORÉS VIDAL, Jesús

  Informàtica i Eng. Ind.

  MANYÀ SERRES, Felip

  Informàtica i Eng. Ind.

  MIRANDA GALCERAN, Eva

  Matemàtica

  MIRET BIOSCA, Josep Mª

  Matemàtica

  MOLTÓ ARIBAU, Marga

  Medi Ambient i C.S.

  MORENO CHIRAL, Ramiro

  Matemàtica

  OLIVA SOLÉ, Marta

  Informàtica i Eng. Ind.

  PALACÍN ROCA, Jordi

  Informàtica i Eng. Ind.

  RIBÓ BALUST, Josep Mª

  Informàtica i Eng. Ind.

  ROIG MATEU, Concepció

  Informàtica i Eng. Ind.

  SABATÉ CARROVÉ, Mariona

  Anglès i Lingüística

  SALVADOR TURÉGANO, José

  Química

  SENDÍN VELOSO, Montse

  Matemàtica

  SIMÓN NICÓ, Estela

  (des de l'1-10-98)

  Matemàtica

  SOLSONA TEHAS, Francesc

  Informàtica i Eng. Ind.

  SURÍS PAVÓN, Rosa M.

  (fins el 15-9-98)

  Informàtica i Eng. Ind.

  VALLS MARSAL, Magda

  Matemàtica

  VILLANUEVA PALACIOS, Pantaleón

  Informàtica i Eng. Ind.

   

   

  PAS

   

  CARDET ORTIZ, Imma

  (del 15/7/98 fins el 5/1/99)

  Secretaria acadèmica

  COLELL PONS, Helena

  Secretària Dpt. Matemàtica

  CORNET VIVES, Maria

  Secretaria acadèmica

  GONZÁLEZ ESPOLIO, Esther

  (del 16/7/97 fins el 14/1/98)

  Secretaria acadèmica

  GUTIÉRREZ ALFÉREZ, Angels

  Secretària Dpt. Inf. i Eng. Ind.

  IZQUIERDO BORRÁS, Adolf

  Aux. Laboratori d'Electrònica

  LUCAS Montse

  (del 15/7/98 fins el 31/7/98 i de l'1/9/98 fins el 31/10/98)

  Secretaria acadèmica-Beques

  MOLINA IBARZ, Fermín

  Equips informàtics

  OJEDA ALGABA, Jesús

  (des de l'1 de setembre de 1998)

  Consergeria

  REVERTE, Carme

  (juny, juliol, agost i setembre de 1998)

  Consergeria

  RODRÍGUEZ VELIMELIS, Jordi

  Administrador

  ROS GORNÉ, Isabel M.

  Secretaria equip directiu

  VILALTA PENELLA, Emilia

  Secretaria acadèmica

   

   

  1. Becaris

   

  Becaris de suport als laboratoris de l’EUP:

  Curs 1997/98

  Curs 1998/99

  Becaria de col·laboració en el Consell de l'Estudiantat de l'EUP:

  Becaris per la Jornada de Campus Oberts (27 de febrer de 1998):

  Becari pel servei d'esports de l'EUP:

  Becaris informadors en el procés de matrícula:

   

  1. Pressupost i Despeses

  PRESSUPOST ORDINARI 1998 DE L'EUP

  Lloc de cost 3300 - projecte 0000

  204.10.- Lloguer de transport

  Lloguer d'autocars

  28.719

  28.719

  205.00.- Lloguer mobiliari

  Lloguer de fotocopiadora

  31.716

  31.716

  215.10.- Conservació mobiliari i estris

  Reparació màquina enquadernadora

  14.500

  14.500

  216.20.- Manteniment hardware

  Reparacions impressores

  29.928

  29.928

  220.10.- Material oficina no inventariable

  Paper

  160.678

  Material d'oficina

  168.514

  Llibres de registre de correspondència

  1.990

  Guix i esborranys

  10.298

  Altres

  13.853

  355.333

  220.20.- Premsa, subscripcions oficials

  Subscripcions diaris oficials

  58.300

  Subscripcions diaris locals

  54.277

  112.577

  220.41.- Llibres

  Compra de llibres (TFC)

  34.646

  34.646

  220.50.- Fotocòpies

  Despesa de fotocòpies

  79.338

  79.338

  220.60.- Material fungible informàtic

  Convertidors per autòmats

  4.556

  Tonners i cintes d'impressora

  145.874

  Software Matemàtica

  100.000

  Licències d'autocad

  145.000

  395.430

  220.61.- Revistes, documentació i altres publicacions

  Documentació (TFC)

  1.860

  1.860

  220.70.- Material oficina inventariable

  Cadira (lab. Electrònica)

  20.880

  Electrodomestics

  62.900

  Retroprojector

  91.640

  175.420

  220.71.- Material informàtic inventariable

  Compra impressora secretaria

  147.552

  147.552

  220.80.- Mat. Inventariable de lab. I docència

  Antenes parabòliques

  333.251

  333.251

  220.90.- Compra d'altre material fungible

  Claus despatxos

  21.397

  Bombetes per a retroprojectors

  5.220

  26.617

  221.80.- Material fungible de laboratori

  Material elèctric (lab. Electrònica)

  133.078

  133.078

  222.20.- Correu i missatgeria interna

  Segells

  22.551

  22.551

  222.30.- Serveis missatgeria

  Missatgeria externa

  12.200

  12.200

  226.20.- Atencions protocol·laries

  Despeses restaurant (TFC)

  28.322

  Altres despeses restaurant

  80.836

  Promoció de titulats

  48.274

  Altres despeses respresentació

  94.554

  251.986

  226.90.- Altres despeses

  IAESTE

  35.000

  varis

  22.127

  57.127

  229.10.- Conferenciants

  Física i noves tecnologies

  60.000

  Convenis cooperació educativa

  30.000

  Introd. Tècniques comunicació personals

  37.500

  127.500

  230.10.- Comissions de serveis

  Tribunals TFC

  99.610

  Conferenciants

  28.410

  IAESTE

  29.996

  Altres viatges

  109.710

  267.726

  TOTAL DESPESA

  2.639.055

  INGRESSOS

  Pressupost 1998

  2.847.798

  Romanent any 1997

  88.718

  Impressora lasser

  66.000

  Convenis cooperació educativa

  58.400

  Lloguer d'aules

  4.000

  TOTAL INGRESSOS

  3.064.916

  DESPESES

  Despesa 1998

  2.639.055

  Contracte programa 100 + 5

  2.000.000

  Repercusió IVA impressora

  8.069

  TOTAL DESPESA

  4.647.124

  ROMANENT NEGATIU 1998

  1.582.208

  PRESSUPOST ORDINARI 1998 D'INDUSTRIALS

  Lloc de cost 3300 - projecte TR32

  204.10.- Lloguer de transport

  Lloguer d'autocars

  128.571

  128.571

  220.10.- Material d'oficina no inventariable

  Compra de material

  11.711

  11.711

  220.60.- Material fungible informàtic

  Software matemàtica

  150.000

  150.000

  TOTAL DESPESA

  290.282

  PRESSUPOST PEI

  290.282

  DESPESA

  290.282

  TOTAL

  0

  SUBVENCIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESTRATEGIC D'INDUSTRIALS

  Lloc de cost 3300 - projecte TR32

  PRESSUPOST 1998

  1.000.000

  DESPESA

  354.905

  TOTAL

  645.095

  PRESSUPOST ORDINARI 1998 SALA D'USUARIS DE L'EUP

  Lloc de cost 3300 - projecte SU03

  216.20.- Manteniment hardware

  Eliminació de virus

  5.800

  5.800

  220.10.- Material d'oficina no inventariable

  Paper

  5.800

  Compra de material fungible

  12.783

  18.583

  220.41.- Llibres

  Compra de llibres

  39.938

  39.938

  220.60.- Material fungible informàtic

  Tonner

  29.905

  mouses

  5.000

  Targes de comunicació

  60.088

  94.993

  TOTAL DESPESA

  159.314

  PRESSUPOST 1998

  255.000

  DESPESA

  159.314

  TOTAL ROMANENT

  95.686

  AJUT PER ACTIVITAT CULTURALS

  CICLE DE CONFERENCIA "FISICA I NOVES TECNOLOGIES"

  Lloc de cost 3300 - projecte 0851

  PRESSUPOST 1998

  30.000

  DESPESA

  30.000

  TOTAL

  0

  PRESSUPOST CENTRALITZAT 1998 DE L'EUP

  Lloc de cost 3300 - projecte 8888

  210.10.- Conservació de terrenys

  Manteniment zona jardinada del campus

  941.134

  941.134

  212.12.- Manteniment correctiu

  Subministraments electrics

  853.480

  Manteniment sistemes de reg

  21.407

  Manteniment inmoble

  334.939

  1.209.826

  212.13.- Obres de millora, adeqüació i/o modificació

  Reparacions inmoble

  521.403

  Pintura

  400.627

  922.030

  213.10.- Manteniment maquinaria, instal·lacions, utillatge

  Compra d'escales metàl·liques

  39.998

  Reparació porta parking

  5.220

  Subministraments industrials

  59.838

  Manteniment ascensors

  158.616

  263.672

  215.10.- Conservació mobiliari i estris

  Subministraments

  32.068

  Manteniment edifici

  172.492

  Manteniment mobiliari

  8.468

  213.028

  221.10.- Energia electrica

  Drets d'embraçament

  1.075.662

  Consum

  5.157.082

  6.232.744

  221.20.- Aigua

  Consum

  107.339

  107.339

  221.30.- Combustible i carburants

  Consum gas

  742.788

  742.788

  223.10.- Transport

  Mudances

  556.800

  556.800

  227.10.- Neteja i sanitat

  Neteja antigrafiti

  44.827

  Neteja edifici

  4.058.826

  Desratització

  108.725

  Altres

  34.156

  4.246.534

  227.20.- Seguretat i vigilancia

  Serveis de vigilancia de l'edifici

  12.996.686

  12.996.686

  227.30.- Ordenances

  Serveis d'auxiliars de control

  819.065

  819.065

  230.10.- Comissions de servei

  Liquidació de viatges

  89.946

  89.946

  230.22.- Tribunals concursos professorat

  Despeses de viatges

  139.400

  139.400

  620.20.- Programa de reforma, ampliació i millora

  Acondicionament acustic aules

  3.837.280

  Reformes zones jardinades

  924.228

  Cortines

  166.236

  Millores edifici

  556.449

  Millores subministrament electric

  6.554.219

  Millora acces al parking

  293.944

  12.332.356

  620.50.- Mobiliari i estris

  Aparells telefònics

  300.672

  Subministrament parking

  191.400

  Subministrament material aules

  88.061

  Cortines

  1.710.486

  Subministrament mobiliari

  554.103

  2.844.722

  TOTAL DESPESA

  44.658.070