MEMÒRIA DE L’E. U. POLITÈCNICA

ANY 1.999

ÍNDEX

1. Professorat i PAS *

1.1. Professorat i PAS de l'EUP durant l'any 1999. *

1.2. Baixes de professorat *

1.3. Substitucions de professorat *

1.4. Noves incorporacions de personal d’Administració i Serveis *

1.5. Contractes temporals de personal d’Administració i Serveis *

2. Órgans de govern del Centre *

2.1. Direccions de Centre i departaments: *

2.2. Comissions *

2.3. Àrees de treball del Consell de l'estudiantat de l'EUP *

3. Becaris *

4. Conferències i activitats *

4.1. Conferències *

4.2. Altres activitats *

5. Gestió Acadèmica *

5.1. Modalitat i qualificació d’accés *

5.2. Titulats el curs 1998/99 *

5.3. Assignatures optatives *

5.4. Assignatures de Lliure elecció *

5.5. Treballs de Fi de Carrera *

6. Programa Sócrates *

7. Relacions Universitat-Empresa *

7.1. Iaeste *

7.2. Convenis de programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa *

7.3. Pràctiques tutelades en Empreses *

8. Instal·lacions i edifici *

8.1. Convocatòria d'Infrastructura 100+5 *

8.2. Laboratoris d'informàtica *

9. Pressupost i Despeses *

 

 

 1. Professorat i PAS
 2.  

  1. Professorat i PAS de l'EUP durant l'any 1999.

 

PROFESSORAT A TEMPS COMPLET

DEPARTAMENTS

ALSINET BERNADÓ, Tere

Informàtica i Eng. Ind.

BADÍA PASCUAL, Ferran

Medi Ambient i C.S.

BRADINERAS ESCÓ, Javier

Enginyeria Agroforestal

CABEZA FABRA, Lluïsa F.

Informàtica i Eng. Ind.

CABISCOL TEIXIDÓ, Alba

Informàtica i Eng. Ind.

CAPDEVILA MARQUÉS, Carles

Matemàtica

CARRERA VILANOVA, Miquel

Medi Ambient i C.S.

CASANOVAS SALAS, Jordi

Química

CHAVARRIGA SORIANO, Javier

Matemàtica

CLARIA SANCHO, Francisco

Informàtica i Eng. Ind.

CONDE COLOM, Josep

Matemàtica

FERNÁNDEZ CAMÓN, César

Informàtica i Eng. Ind.

GALCERÁN NOGUÉS, Josep

Química

GARCÍA, RODRIGUEZ, Isaac

Matemàtica

GARRIGA CASTILLO, Juan Antonio

Informàtica i Eng. Ind.

GIMBERT QUINTILLA, Joan

Matemàtica

GIMENO ILLA, Joan Manel

Informàtica i Eng. Ind.

GINÉ DE SOLÁ, Francesc

Informàtica i Eng. Ind.

GINÉ MESA, Jaume

Matemàtica

IBAÑEZ PLANA, Manuel

Medi Ambient i C.S.

ILLA ALIBÉS, Josep

Informàtica i Eng. Ind.

JUÁREZ RUBIO, Francisco

Adm. Empr. i Gest. E.R.N.

LORÉS VIDAL, Jesús

Informàtica i Eng. Ind.

MANYÀ SERRES, Felip

Informàtica i Eng. Ind.

MIRET BIOSCA, Josep M.

Matemàtica

MOLTÓ ARIBAU, Marga

Adm. Empr. i Gest. E.R.N.

MORENO CHIRAL, Ramiro

Matemàtica

OLIVA SOLÉ, Marta

Informàtica i Eng. Ind.

PALACÍN ROCA, Jordi

Informàtica i Eng. Ind.

RIBÓ BALUST, Josep Mª

Informàtica i Eng. Ind.

ROCA ENRICH, Joan

Informàtica i Eng. Ind.

ROIG MATEU, Concepció

Informàtica i Eng. Ind.

SABATÉ CARROVÉ, Mariona

Anglès i Lingüística

SENDÍN VELOSO, Montse

Informàtica i Eng. Ind.

SOLSONA TEHAS, Francesc

Informàtica i Eng. Ind.

VALLS MARSAL, Magda

Matemàtica

 

 

 

 

 

PROFESSORAT A TEMPS PARCIAL

DEPARTAMENTS

AGOST MORÉ, Jordi

Informàtica i Eng. Ind.

ERILL LLADANOSA, Josep M.

Informàtica i Eng. Ind.

CABÓS FABREGAT, Joan

Informàtica i Eng. Ind.

CLOTET SOPEÑA, Josep Francesc

Informàtica i Eng. Ind.

GASIA GABERNET, Josep

Enginyeria Agroforestal

GRÀCIA PÉREZ, Enric

Enginyeria Agroforestal

GRAU LANAU, Ramon

Informàtica i Eng. Ind.

GUIRADO FERNÁNDEZ, Fernando

Informàtica i Eng. Ind.

HUGUET CAUFAPÉ, Marc

Informàtica i Eng. Ind.

HERNÁNDEZ VILÀ, Xavier

Matemàtica

MAGRÍ CORTÉS, Silvia

Medi Ambient i C.S.

MIRANDA GALCERAN, Eva

Matemàtica

SIMON NICO, Estela

Matemàtica

VILLANUEVA PALACIOS, Pantaleón

Informàtica i Eng. Ind.

ZAMORANO , Carmen

Anglès i Lingüística

 

PROFESSOR VISITANT

DEPARTAMENT

ROJAS SALGADO, Angel

Informàtica i Eng. Ind.

 

BECARI FPI

DEPARTAMENT

BÉJAR TORRES, Ramón

Informàtica i Eng. Ind.

 

 

PAS

LLOC DE TREBALL

CARDET ORTIZ, Imma

Secretaria acadèmica

COLELL PONS, Helena

Secretària Dpt. Matemàtica

CORNET VIVES, Maria

Secretaria acadèmica

GUTIÉRREZ ALFÉREZ, Angels

Secretària Dpt. Inf. i Eng. Ind.

IZQUIERDO BORRÁS, Adolf

Aux. Laboratori d'Electrònica

MOLINA IBARZ, Fermín

Equips informàtics

OJEDA ALGABA, Jesús

Consergeria

PÉREZ BAREA, Vicenç

Conserge de Campus

RODRÍGUEZ VELIMELIS, Jordi

Administrador de Centre

ROS GORNÉ, Isabel M.

Secretaria equip directiu

VILALTA PENELLA, Emília

Secretaria acadèmica

 

 

Merce Balcells, per l'assignatura "Seguretat i Higiene en el treball"

Xavier Flotats, per l'assignatura "Impacte Ambiental de la Indústria i Aprofitament Energètic de Residus Orgànics"

Manuel Ruiz, per l'assignatura "Estratègia i Política d'Empresa. La presa de decisions a l'Empresa"

Rosario Curiel, per l'assignatura "Monstres i Robots"

Gumersindo Manso, per l'assignatura " Prevenció Riscos Laborals"

Rosa M. Pérez, per l'assignatura " Tècniques de Conducció de Grups Treball"

Carles Alsinet, per l'assignatura " Tècniques de Conducció de Grups Treball"

 

Va estar l'encarregat de la creació d'una guia d'empreses i va participar en la creació de la guia de pràctiques.

 

  1. Baixes de professorat
  2. Hi ha alguns membres del professorat que han deixat de pertànyer a l'EUP:

   Joan A. Cabós del departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial

   Eva Miranda del departament de Matemàtica

   Josep Clotet del departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial

    

  3. Substitucions de professorat
  4. Elies Cammany, substituint al professor Ferran Badia

   Emma Domínguez i Núria Casado, substituint la professora Mariona Sabaté

   Sergio Cabello, substituint al professor Ramiro Moreno

  5. Noves incorporacions de personal d’Administració i Serveis
  6. L'1 de juliol d'aquest any, s'ha incorporat el Sr. Vicenç Pérez Barea com a conserge del Campus de Cappont, tenint la seva ubicació actualment a l'EUP ja que en aquests moments és l'únic edifici del campus que està construït i en funcionament.

    

  7. Contractes temporals de personal d’Administració i Serveis

Personal de suport a la matrícula 1999/2000

Contracte.- auxiliar administrativa interina (Beques)

Lloc.- Secretaria de Gestió Acadèmica de l'EUP

Durada del contracte.- del 15/07/99 fins el 31/07/99 i de l'01/09/99 fins el 31/10/99

 

Contracte.- auxiliar administrativa interina (Matrícula)

Lloc.- Secretaria de Gestió Acadèmica de l'EUP

Durada del contracte.- del 16/07/99 fins el 31/10/99

 

 

 1. Órgans de govern del Centre
 2.  

  1. Direccions de Centre i departaments:

Durant aquest any el càrrec de vicedirector de l'EUP ha estat ocupat per diferents persones que s'han anat alternant per diverses circumstàncies: el professor Ramiro Moreno, el professor Ferran Badia, i la professora Lluïsa F. Cabeza.

 

Aquests canvis han afectat a la composició de la Junta de Centre, degut a que s'havia d'incorporar un membre nou de l'equip de direcció que no era membre representant a la Junta, per tant el professor Francesc Clarià va deixar de formar-ne part com a representant del professorat.

 

Hi ha hagut canvis a la direcció del departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial:

  1. Comissions

Es canvien alguns membres de la Comissió de planificació i infrastructures del Pla estratègic d'Informàtica quedant constituïda per les següents persones:

 

A la Comissió electoral del Centre entra a formar part el professor Ferran Badia en substitució del professor Ramiro Moreno.

 

A la reunió de Junta de Centre del dia 18 de maig de 1999 s'elegeixen els representants de l'estudiantat a la Comissió Permanent del Centre que passen a ser:

 

 

Igualment s'elegeixen els representants de l'estudiantat de les dues Comissions d'Estudis del Centre:

Informàtica de Gestió i Sistemes:

Industrials:

 

  1. Àrees de treball del Consell de l'estudiantat de l'EUP

Les àrees en les quals el CEEUP es va dividir, juntament amb el seus responsables, són les següents:

 

 1. Becaris

Joan Escobar Ortiz

Beca col·laboració per a l’elaboració d’una guia acadèmica informatitzada de l’Escola.

Va ser d'una durada de 2 mesos: juliol i agost (a càrrec del pressupost de l’Escola)

Carlos Fernández Franch, de l'1/1/99 al 31/08/99

Pol Ferre Samon, de l'1/10/98 al 30/6/99

Mireia Cadens Aubach, de l'1/09/99 al 30/9/99

Ivan Hernándo del Pino, de l'1/10/99 fins l'actualitat

Javier Navarro Esteve, de l'1/10/99 fins l'actualitat

David Barroso Iglesias, de l'1/10/99 fins l'actualitat

David Paniagua Ruano, de l'1/10/99 fins l'actualitat

 

E. Judit Pintó Subirada, de l'1/10/98 al 31/5/99

Jordi Molgó Sendra, de l'1/10/99 fins l'actualitat

 

David Vargués Buide, de l'1/10/98 al 30/6/99

M. Josefa Farré Pinilla, de l'1/10/99 fins l'actualitat

 

Daniel Lorenzo Pla, del 18/1/99 al 30/7/99

Jordi Cervós Escribà, de l'1/10/99 fins l'actualitat

 

Roberto Pedros Sentañes, del 12/7/99 al 30/9/99

 

Jordi X. Campo Cabestany

Jordi Pont Sole

 

Fernando Perdrix Sapiña

 

Xavier Fernández-Baldor Font

Jorge Gervas Arruga

Jordi Marimon Olivares

David Paniagua Ruano

Fernando Perdrix Sapiña

E. Judit Pintó Subirada

Isabel Vilanova Cuadrado

 

 

 1. Conferències i activitats
  1. Conferències

Cuerpo y mente en una sociedad mediática e informatizada

Dijous 16 de setembre

Lloc: Sala de Graus (EUP)

Conferenciant: Nely Schneit, professora de Filosofia de la Universitat de Buenos Aires

Mitjans de comunicació i mediació social: com coneixem la nostra ralitat a través dels media en la societat de consum.

Dimarts 21 de setembre

Lloc: Sala de Graus (EUP)

Conferenciant: Enric Saperas, director del Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra.

La seducció de la tecnologia. Cultura i saviesa en una societat tecnològica.

Dijous 23 de setembre

Lloc: Sala de Graus (EUP)

Conferenciant: Llorenç Valverde, catedràtic del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears.

De la informació al coneixement: l'explosió digital.

Dijous 30 de setembre

Lloc: Sala de Graus (EUP)

Conferenciant: Joan Majó, enginyer tècnic industrial. President del Grup de Treball de l'Information Society Forum.

Homo instrumentalis. Reflexiones (no sólo pesimistas) acerca del dominio de la tecnología.

Dimarts 5 de setembre

Lloc: Sala de Graus (EUP)

Conferenciant: José Luís Ramírez, professor del Nordic Centre for Spatial Development

Educación a distancia y nuevas tecnologías

Dijous 7 de setembre

Lloc: Sala de Graus (EUP)

Conferenciant: Eustaquio Martín, professor de Didàctica i Organització escolar de la UNED

 

 

Rol de direcció en l'empresa

dimecres 7 d'abril (19,00h)

lloc: CETILL - Carrer Aribau, 8 Lleida

Conferencianta: Carme Mòdol

Normativa i reglaments

divendres 9 d'abril (19,00h)

lloc: EUP

Conferenciant: Francesc Franch

Estructura industrial de Lleida

dimecres 14 d'abril (19,00h)

lloc: CETILL - Carrer Aribau, 8 Lleida

Conferenciant: Ramon M. Morell

Els estudis d'enginyeria tècnica industrial

dijous 15 d'abril (19,00h)

lloc: EUP

Conferenciant: Antoni Carrillo

Funcions del col·legi d'enginyers tecnics industrials de Lleida

divendres 16 d'abril (19,00h)

lloc: CETILL - Carrer Aribau, 8 Lleida

Conferenciant: Estanis Trepat

 

La microelectrònica a les portes del segle XXI: límits de les tecnologies actuals.

Dijous 11 de març:

17 hores. Sala d'Actes. Rectorat

Conferenciant: Dr. Francesc Serra Mestres, Director del Centre Nacional de Microelectrònica (CSIC)

Encara més petit: de la microelectrònica a la nanoelectrònica

Dijous 16 de març:

16,30 hores. Sala d'Actes. Rectorat

Conferenciant: Dr. Jordi Suñé, Depart. d'Enginyeria Electrònica. UAB

Biomateriales: elementos para reconstruir el organismo

Dijous 25 de març:

17 hores. Sala d'Actes. Rectorat

Conferencianta: Dra. Maria Vallet Regí, Depart. de Química Inorgánica y Bioinorgánica. Universidad Complutense de Madrid.

Tecnologia i funcionament del digital-versatile-disc (DVD)

Dijous 8 d'abril:

17 hores. Sala d'Actes. Rectorat

Conferenciant: Artur Tresserras

Enginyer Director d'Estudi de PIONEER Optical Disc Europe, S.A.

Teoria i aplicacions dels global navigation satellite systems gnss: gps i glonass.

Dijous 15 d'abril:

17 hores. Sala d'Actes. Rectorat

Conferenciant: Dr. Antoni Rius, Depart. de Ciències de la Terra. Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

 

L'efecte 2000: l'error del mil·lenni

Dilluns 26 d'abril

Lloc: Sala de Graus (aula 2.03)

Organitzador: Jesús Lorés

Conferenciant: Dr. Miquel Barceló, professor del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Organizaciones y toma de decisiones

Dimecres 28 d'abril

Lloc: Sala de Graus (aula 2.03)

Organitzador: Jesús Lorés

Conferenciants: Manuel Mora Tavarez, Pho, professor visitant procedent de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Mexico).

Bases de dades orientades a objectes

Dia 7 d'abril

Lloc: EUP

Organitzadora: Marta Oliva

Conferenciant: Félix Saltor i Soler de la Universitat Politècnica de Catalunya

Diseño de un simulador de grua pórtico de puerto

Dia 15 de gener

Lloc: EUP

Organitzador: Jesús Lorés

Conferenciant: F. Seron, Grupo de Investigación en Gráficos Avanzados de la Universidad de Zaragoza

Modelització dels requeriments no funcionals del software

Dia 26 d'abril

Lloc: EUP

Organitzador: Josep M. Ribó

Conferenciant: Xavier Franch Gutiérrez, de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

Computació amb ADN .

Data: 9 de febrer a l'EUP

Organitzat pel Grup de Matemàtica Discreta i Criptografia

Conferenciants: Rosello F., Miro J. Universitat de les Illes Balears.

Introducció als codis convolucionals .

Data: 6 de maig a l'EUP

Organitzat pel Grup de Matemàtica Discreta i Criptografia

Conferenciants: Rifa J., Puiggene A. Universitat Autònoma de Barcelona.

 

  1. Altres activitats

 

Va tenir lloc a la Facultat de Ciències de l’Educació els dies 18 i 19 d'octubre.

 

 

Dins de l'assignatura Sensors i Transductors, i organitzat pel professor Jordi Palacín, els estudiants van dissenyar uns Robots Mòbils.

La presentació pública d'aquests robots del curs 1998/99 es va realitzar al gener de 1999.

La presentació pública del curs 1999/2000 es va realitzar el dia 21 de desembre del mateix any.

 

 

 

 

 1. Gestió Acadèmica
 2. Durant el curs 1999/2000 s'han continuat impartint les dues titulacions d'Informàtica (Gestió i Sistemes) i s'ha començat per primera vegada el tercer curs de l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat mecànica.

   

  1. Modalitat i qualificació d’accés

Segons les diferents modalitats d'accés, el nombre d'estudiants matriculats a primer curs per l'any acadèmic 1999/2000 en els tres ensenyaments que s'imparteixen a l'EUP són:

Gestió Sistemes Mecànica

TOTAL 76 76 80

 

La nota de tall per accedir a les titulacions de Gestió, Sistemes i Mecànica, tenint en compte les diferents vies d’accés és:

Gestió Sistemes Mecànica

- Vies 0 - 7 5,04 5,56 6,19

- Vies 4 - 8 5,36 6,57 6,69

- Via 5 - - -

- Via 2 - - -

 

  1. Titulats el curs 1998/99

Durant aquest curs s'han titulat 37 estudiants, distribuïts de la següent forma:

 

  1. Assignatures optatives
  2. Relació de les assignatures optatives ofertades en el curs 1999/00:

   Assignatures optatives GESTIÓ

   Quad.

   Assignatures

   prerequisits

   corequisits

   3

   Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats

    

   ALG

   3

   Ofimàtica

      

   4

   Càlcul Numèric

   ANAMAT

   ALG

   4

   Models Abstractes de Càlcul

   MATDIS

   LLEGRAU

   4

   Multimèdia

      

   4

   Compiladors I

    

   LLEGRAU/EDALG

   4

   Intel·ligència Artificial

    

   LÒGICA

   5

   Teoria de la Informació i Codificació

    

   ALG

   5

   Sistemes de Gestió de Bases de Dades

    

   AMBD

   6

   Interfases Gràfics

    

   TP

   6

   Sistemas Host / Mainframes

      

   6

   Xarxes i Comunicacions II

    

   XCI

   6

   Gràfics

      

    

   Assignatures optatives SISTEMES

   Quad.

   Assignatures

   prerequisits

   corequisits

   3

   Lògica

    

   MATDIS

   3

   Disseny Assistit per Ordinador

      

   3

   Equacions Diferencials

   ANAMAT

   AMPANA/ALG

   4

   Càlcul Numèric

   ANAMAT

   ALG

   4

   Fonaments Físics Noves Tecnologies

      

   4

   Compiladors I

    

   LLEGRAU/EDALG

   4

   Intel·ligència Artificial

    

   LÒGICA

   5

   Tractament Senyal

    

   TC

   5

   Sensors i Transductors

    

   TC

   6

   Sistemes de Control Digital

    

   SISCONAN

   6

   Autòmats Programables

      

   6

   Sistemes Host-Mainframes

      

   Assignatures optatives INDUSTRIALS

   Semestre

   Assignatures

   1

   Gestió de Sistemes Energètics

   1

   Producció i Transformació de l'Energia Tèrmica

   2

   Seguretat Industrial

   2

   Motors Endotèrmics

   2

   Adquisició de Dades, Monitorització i Control

   2

   Tecnologia de la Soldadura

    

  3. Assignatures de Lliure elecció

 

Titulacions d'Informàtica:

 

 

 

A part d'aquestes assignatures, s'han ofertat activitats que es podien reconèixer com a crèdits de lliure elecció:

Lloc: Universitat de Lleida.

Lloc: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Solsona.

Lloc: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Solsona.

 

 

Titulació d'Industrials: Lliure elecció Específica

Primer semestre

Segon semestre

 

 

 

  1. Treballs de Fi de Carrera

Durant l’any 1999 s’han llegit els següents Treballs de Fi de Carrera de les titulacions d'Informàtica:

GESTIÓ

· Estudiant: Núria Alòs Saiz

Títol: Disseny i implementació d'un sistema d'informació per a la gestió tècnica d'explotacions porcines.

Director: Jesús Pomar Gomà

· Estudiant: Miguel Angel Bardají Bosch

Títol: Tècniques de programació dinàmica aplicades a la gestió de ramats.

Director: Lluís M. Pla Aragonés

· Estudiant: Inmaculada Baró Cortiella

Títol: Cardinalitat de corbes el.líptiques: algorisme de Schoof i variants.

Director: Ramiro Moreno i Magda Valls

· Estudiant: Salvador Bori Balcells

Títol: Especificació i implementació d'una biblioteca per a treballar amb estructures de dades d'accés referencial en C++.

Director: Josep M. Ribó Balust

· Estudiant: Oscar de Pablo Llaval

Títol: Disseny i desenvolupament d'un simulador d'un pantà basat en un entorn temps real en 3D.

Director: Jesús Lorés Vidal

· Estudiant: Núria Fachal Sanrafael

Títol: Estudio y desarrollo de la docéncia virtual en la web. Aplicación a la interacción hombre-computador(HCI).

Director: Jesús Lorés Vidal

· Estudiant: Jaume Fernàndez Sarlé

Títol: Representació i solució de problemes de l'horari mitjançant la seva reducció al programa SAT regular.

Director: Felip Mañà/Ramon Béjar

· Estudiant: Javier Ferró Garcia

Títol: Disseny i desenvolupament d'agents personals com a guies de l'entorn multimèdia.

Director: Jesús Lorés Vidal

· Estudiant: Josep M. Flix Rovira

Títol: Disseny i desenvolupament d'un navegador en temps real per un entorn museístic.

Director: Jesús Lorés Vidal

· Estudiant: Ricard Gonzàlez Bringue

Títol: Representaciones de cuerpos finitos.Aplicaciones sobre criptosistemas ECES.

Director: Ramiro Moreno Chiral

 

· Estudiant: Alba Lladonosa Vilalta

Títol: Aplicatiu de publicació i replicació d'informació a través d'internet i Bank.

Director: Margarita Moltó Aribau

· Estudiant: Sergi March Montón

Títol: Modelo de datos para el análisis técnico-económico del sector porcino.

Director: Lluís M. Pla Aragonés

· Estudiant: Ferran Perdrix Sapiña

Títol: El protocol HFC 802.14: Primeres avaluacions de les polítiques d'assignació de tránsit per contenció.

Director: César Fernández Camón

· Estudiant: Xavier Piñol Esteban

Títol: Fonaments de programari estadístic: regressió simple.

Director: Josep Conde Colom

· Estudiant: Mercé Pons Crespo

Títol: Desenvolupament d'una eina didàctica en Java per a la visualització d'algoritmes

de grafs( Algoritmes de conexió, distància i arbres generadors).

Director: Josep M. Ribó Balust.

 

SISTEMES

· Estudiant: Carlos Arranz Magaz

Títol: Algoritmos de decodificación de códigos de Reed-solomon.

Director: Ramiro Moreno Chiral.

· Estudiant: Jordi Xavier Campo Cabestany

Títol: Construcció d'un entorn de simulació distribuïda en Java per a xarxes HFC 802.14.

Director: César Fernàndez Camón

· Estudiant: David Cano Piedrafita

Títol: Implementación de módulo docente basado en java para el estudio de algoritmos

de encaminamiento.

Director: César Fernàndez Camón

· Estudiant: Eva Maria Castells Camarasa

Títol: Algorismes de cerca local per a fòrmules regulars.

Director: Felip Mañà / Ramón Béjar

· Estudiant: Josep Cuadrat Besa

Títol: Sistema intel.ligent de control i adquisició de dades distribuit,basat en bus per

aplicacions agroindustrials.

Director: Jesús Pomar Gomà

· Estudiant: Jorge Grigelmo Miguel

Títol: Aplicación de métrica 2.1 al análisis del sistema de información de Acreditaciones en

Universiada'99.

Director: Juan Antonio Garriga Sancho

 

 

Títol: Monitorització del sistema de comunicacions en un entorn distribuït.

Director: Francesc Solsona Tehas

· Estudiant: Marc Llanes Badia

Títol: Desenvolupament d'un sistema de supervisió basat en coneixement, aplicat a

explotacions porcines.

Director: Jesús Pomar Gomà

· Estudiant: Jesús López Fernàndez

Títol: Desenvolupament d'una base de dades integrada per la xarxa d'assaigs de varietats

de cereals de Catalunya.

Director: Jesús Lorés / Ignasi Romagosa

· Estudiant: Francisco Javier Loriente Fernàndez

Títol: Sistema de simulació per a microcomputadors de la família Z86 de Zilog.

Director: Jordi Palacin Roca

· Estudiant: Valentí Pardo Casanovas

Títol: Construcció d'un entorn de simulació distribuïda en Java per a xarxes HFC 802.14.

Director: César Fernàndez Camón

· Estudiant: Xavier Planes Cid

Títol: Implementación de una interfície entre una cámara dugutak y el PC mediante un

microcontrolador.

Director: Jordi Palacin Roca

· Estudiant: Oriol Quinquillà Capdevila

Títol: SMASH: Subsistema de comunicacions, seguretat i implementació dels interagents.

Director: Teresa Alsinet/ César Fernàndez

· Estudiant: Manuel Rella Ruiz

Títol: SMASH: Subsistema de comunicacions, seguretat i implementació dels interagents.

Director: Teresa Alsinet/ César Fernàndez

· Estudiant: David Rodríguez Garcia

Títol: Sistema mòbil de detecció de fuites de gas.

Director: Jordi Palacin Roca

· Estudiant: Àlex Rodríguez Revuelto

Títol: Anàlisi de temps en execució distribuïda de programes paral.lels basats en

comunicació per pas de missatges.

Director: Concepció Roig Mateu

· Estudiant: Francesc Sebé Feixas

Títol: Introducció a les corbes hiperel.líptiques i les seves aplicacions a criptosistemes.

Director: Josep M. Miret/ Ramiro Moreno

 

 

· Estudiant: Xavier Sirera Aransay

Títol: Aplicació d'una arquitectura multiagent en el desenvolupament d'un sistema de

disseny i càlcul de motlles per a injecció de termoplàstic.

Director: Jesús Lorés Vidal

· Estudiant: Alexandre Solé Faura

Títol: Entorno Visual i generador de código para la programación de màquinas

herramientas.

Director: Francesc Clarià Sancho

· Estudiant: Carles Tarsà Buenaventura

Títol: Implementació de l'implícit Coscheduling en un entor PVM.

Director: Francesc Solsona Tehas

· Estudiant: Raül Vallés Pardell

Títol: Fonaments de programari estadístic. Anàlisi descriptiva de dades.

Director: Josep Conde Colom

· Estudiant: Xavier Viladrosa Gamisans

Títol: Aplicatiu de publicació i replicació d'informació a través d'Internet.

Director: Lluís Sánchez

 

 1. Programa Sócrates

Han anat a fer una estada de 9 mesos a la Universitat de Paris-12 (França) els estudiants:

 

Ha anat a fer una estada de 4 mesos a la Universitat d’Espoo-Vanta (Finlàndia):

 

 1. Relacions Universitat-Empresa
 2.  

  1. Iaeste
  2.  

   Van atorgar una beca conjunta l’EUP i l’IMI amb una durada d’un mes. A conseqüència d'aquesta beca va estar a l’escola durant un mes l’estudiant del Tajiquistan, Dilshod Fatoev.

   Cap estudiant de l’EUP va sortir a l’estranger.

    

  3. Convenis de programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa
  4.  

   Estudiant/a

   Empresa

   Tutor/a centre

   Periode de pràctiques

   Xavier Vergés Berga

   Agropecuaria de Guissona

   Marta Oliva

   29/03/99 a 30/09/99

   Lluís Elson Alfonso

   Land Consulting S.A.

   Magda Valls

   01/04/99 a 31/07/99

   Núria Alòs Saiz

   IRTA

   Marga Moltó

   03/05/99 a 31/08/99

   José Fco.Ayala Vila

   Semat Comunicaciones S.L.

   César Fernàndez

   15/04/99 a 30/09/99

   Raquel Codina Armengol

   Ajuntament de Ponts

   Marta Oliva

   01/08/99 a 15/07/00

   Roser Romero Balach

   LINDIS S.L.

   Francesc Solsona

   16/08/99 a 16/02/00

   Núria Alòs Saiz

   IRTA

   Marga Moltó

   01/10/99 a 29/02/00

   Víctor H. Pérez Solà

   BRAU S.A.

   Alba Cabiscol

   01/10/99 a 20/04/00

   Cristian Solé Cutrona

   ASSOC.SHALOM

   Marga Moltó

   1/09/99 a 31/12/99

   Oscar Sierra Vàzquez

   GABINET TECNIC DE PROGRAMACIÓ S.L.

   Magda Valls

   01/10/99 a 31/12/99

   Jordi Pont Solé

   SEMAT COMUNICACIONS S.L.

   César Fernàndez

   11/10/99 a 04/02/00

   Francisco J. Ayala Vila

   SEMAT COMUNICACIONS S.L.

   César Fernàndez

   11/10/99 a 04/10/00

   Xavier Vergés Berga

   AGROPEC.DE GUISSONA

   Marta Oliva

   01/10/99 a 28/02/00

   Miquel A. Bardají Bosch

   IRTA

   Marga Moltó

   02/11/99 a 14/01/00

   Jordi Vidal Rodríguez

   TANDEM TM &ASSOCIATS S.L.

   Magda Valls

   02/11/99 a 31/07/00

   Jordi Cruellas Satorres

   FACTORY DATA S.L.

   Josep M. Ribó

   15/11/99 a 31/03/00

   Jaume Prieto Benítez

   JOYCO ESPAÑA

   Felip Mañà

   22/11/99 a 22/05/00

    

  5. Pràctiques tutelades en Empreses

  Els estudiants de l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica, han de cursar una assignatura de pràctiques tutelades en empresa.

  Aquest any s'han realitzat per primera vegada, i les empreses i estudiants que hi han participat són:

   

  Empresa

  Estudiant

  Associació Shalom

  Maria Inés Gómez Bové

  Autointegrale

  Isabel Vilanova Cuadrado

  Bàscules Mauri

  Tomàs Roldàn Gallego

  Becton Dickinson

  Albert Villalba Palacín

  Benito Arnó

  Yolanda Fort Vilaseca

  Benito Arnó

  Jordi Marimón Olivares

  Brau, S.A.

  Víctor Hugo Pérez Solà

  CEMESA

  Cristian Solé Cutrona

  Cerveses Damm

  José Ignacio Ruiz López

  Cerveses Damm

  Oriol Niubó Gasto

  Consell Comarcal de l'Urgell

  Óscar Amorós Miró

  Consell Comarcal Pla d'Urgell

  Francisco Xuclà Tarrés

  Copaga

  Jacinto Marqués Mancho

  Copasa

  Marc Poch Iglesias

  DTA, S.L.

  Miguel Angel Carnicé Torrelles

  Electroestocks

  Óscar de la Torre Caballero

  Francisco Reñé

  Oriol Mor Viladrosa

  Fred Control, S.A

  Eduard Agustí Nevot

  H. Montull

  Daniel Almacellas Guitart

  Hipres S.L.

  David Escolà Agustí

  Ilemo Hardi

  David Navas Muñóz

  Isocold

  David Pascual Piqué

  Jaume Solé

  Joan Guardia Preixens

  Jordi Instrumentació

  Andreu Sansa Foixench

  Makato

  Alejandro M. Pastó Bota

  Moldes Irva

  Ernest Víctor Bosch Huguet

  Monvaga

  Gerard Agudo Aumedes

  Multeyme

  Eloi Serra Barberà

  Nufri

  Ivet C. Soriano-Montagut Jené

  Palvi

  Albert Padulles Omedes

  Payper, S.A.

  Mireia Guivernau Susagna

  Prefabricats Pujol, S.A.

  Francesc Xavier Mañe Bargallo

  Prefabricats Pujol, S.A.

  Jorge Alberto Mora Ballesteros

  Prefabricats Pujol, S.A.

  Jordi Calvís Arnó

  Refisa

  Josep Baró Cabrero

  Romero Polo

  Josep Roure Cuspinera

  Ros-Roca

  Albert Marquilles Marquilles

  Schweppes

  Jaume Salvia Tarragona

  Secsan

  Carles Montserrat Xifré

  Servei Motor

  Jordi Mateu Piulats

  Solteka

  Ivan José Chordi Moreno

  Toldos Iaso

  Joan Condal Roig

  Tractomotor

  Óscar Pons Farràn

  Vall Companys

  Ernesto Fortuño Vives

   

 3. Instal·lacions i edifici
 4. Es canvia d'ubicació la secretaria del Departament de Matemàtica i es trasllada al despatx 1.17 de la primera planta de l'edifici degut a que el director del Departament i la majoria dels membres d'aquest departament estan ubicats en aquesta planta.

   

  1. Convocatòria d'Infrastructura 100+5
  2. Dotació econòmica del Contracte Programa 100+5

   La dotació total de l'import del Contracte Programa era de 21.899.201 pessetes, les quals han estat repartides de la següent forma:

   Finançament provinent de la UdL ............................................ 19.756.424'-

   Cofinançament provinent de l'EUP .......................................... 2.142.777'-

   Amb aquests diners s'ha adquirit material pels laboratoris i sales d'usuaris que es relacionen a continuació:

   LABORATORI D'ELECTRÒNICA I TECNOLOGIA ELÈCTRICA

   Material concedit

   10 oscil·loscopis 2x40 Mhz amb autoset i conexió ordinador

   10 sistema modular, generador de funcions i sist. d'alimentació

   11 font d'alimentació de potència

   10 multímetre digital de sobretaula

   1 oscil·loscopi amb memoria digital per visualitzar transitoris

   1 sistema modular, mesurador de L i C i multímetre digital precisió

   1 sistema modular, comptador universal i generador corbes

   1 sistema avaluació rendiment sistemes il·luminació

   1 transformadors didàctics de baixa tensió

   1 elements elèctrics de seguretat i protecció

   Cost total del material concedit

   5.080.220

   Material adquirit

   1110

   9 multímetre digital FP-2 PROMAX

   -58.509

   1404

   Caixes de magatzematge K-2 i K-3

   -90.132

   1796

   9 puntes de prova

   -4.489

   3572

   21 puntes de prova

   -13.983

   3573

   1 oscil·loscopi 2x100 MHz, AUTOSEC

   1 anal. Espec. Oscil·loscopi

   3 oscil·loscopi 2x40 MHz/100 PSPS

   1 aparell base (alim.)

   1 generador de funcions

   1 multímetre 4 1/2 dig.

   6 triple font d'alimentació

   1 pinza amperimètrica

   1 medidor LC

   7 aparell base (alim)

   7 generadors de funcions

   7 contadors 10Hz-1GHz

   transport mercaderia

   6 oscil·loscopis analog. 2x35MHz

   3 oscil·loscopis 2x40MHzAUTOSETUP

   1 aparell base (alim.)

   1 generador de funcions

   -3.225.531

   3692

   1 medidor de red

   -215.992

   5438

   5 40W ZIF SKT

   10 28W ZIF SKT

   -37.207

   5440

   Material fungible de laboratori

   -12.297

   5536

   20 peces nº 1490. Sensor

   -38.203

   despeses financeres

   -1.100

   5773

   6 generadors de funcions

   4 GF-232 generadors de funcions

   7 fonts d'alimentació

   -1.025.207

   6300

   Material fungible de laboratori

   -82.174

   6303

   Material fungible de laboratori

   -3.623

   9621

   20 RH158.12.100A (12V)+RH158.E

   2 linear actuator AL110.12.14

   -241.280

   9663

   Material fungible de laboratori

   -4.494

   11998

   transport mercaderia

   -1.204

   12308

   Material fungible de laboratori

   -5.884

   13161

   Material fungible de laboratori

   -14.825

   13941

   Material fungible de laboratori

   -4.086

   Cost total del material adquirit

   5.080.220

    

    

   LABORATORI MECÀNICA

   Material concedit

   1 equipament laboratori mecànica

   Cost total del material concedit

   1.427.776

   NOTA

   En el document ADOP número 14939 es relaciona l'adquisició de tota una serie de material

   de funcionament de laboratori, a compartir entre els laboratoris de Mecànica i de Tèrmica.

   Material adquirit

   8838

   2 unitats d'equips de "leyes del giroscopio"

   -511.495

   9549

   2 equips "sistema rotacional"

   -710.530

   5799

   Mecanismes varis

   -7.847

   14338

   Construcció d'un suport giratori

   -26.216

   14942

   Caixes de canvis

   -41.412

   14939

   1 torn i material de funcionament pels lab. de termica i de mecànica

   -187.266

   Cost total del material adquirit

   1.484.766

   LABORATORI D'ENGINYERIA TÈRMICA

   Material concedit

   1 Unitat d'enregistrament temperatures, multisonda

   1 instrumentació bàsica de mesura

   1 banc d'assaig de bombes i pèrdues de càrrega

   1 unitat de refrigeració per compressió mecànica

   1 equip bàsic de taller

   Cost total del material concedit

   3.000.000

   NOTA

   1.- No s'adquirit el banc d'assaig de bombes i pèrdues de càrrega, ja que els equips

   didàctics complets, que hi ha en el mercat, tenen un preu superior al pressupostat i amb

   aquest diners s'ha invertit, per una part, amb un equip de bomba de calor reversible, amb

   més prestacions que les inicials, i per altra part, amb més instrumentació bàsica de mesura

   que permetrà, en el laboratori, una gran disponibilitat per fer automuntatges i prototipus.

   2.- L'empresa Suministros Homs S.A. d'Igualada ha fet un ingrés als comptes de la

   Universitat per la quantitat de //76.276.-// pessetes en concepte dels ADOP's següents:

   7825

   (abonament núm. 99027039)

   -36.192

   9675

   (Abonament núm. 99038003)

   -1.946

   que per error, van estat tractats com a factures en lloc d'abonaments.

   (Xec serie AE nº 02.777.209.1) - Veure relació d'ingressos del mes de desembre

   76.276

   Material adquirit

   5532

   Eines de taller

   -299.740

   5867

   Eines de taller

   -47.950

   7028

   Eines de taller

   -9.702

   8785

   Eines de taller

   -1.946

   14657

   Banc estudi instal·lació refrigeració cicle reversible

   Instrumentació messura i calcul paràmetres cicle frig. Reversible

   -1.939.000

   15224

   Equip d'adquisició de dades

   -352.408

   15220

   Material funcionament del laboratori

   -278.571

   15226

   Material funcionament del laboratori

   -30.000

   Cost total del material adquirit

   3.073.731

    

    

   LABORATORI MULTIMEDIA

   Material concedit

   21 Kits multimèdia (SB 16, CD 32x, altv, microf)

   Cost total del material concedit

   420.420

   Material adquirit

   9619

   22 Equips multimedia

   -403.216

   15698

   2 CD ROM 48x ide bulk

   -16.850

   Cost total del material adquirit

   420.066

    

    

   LABORATORI DE FISICA I QUIMICA

   Equipament de Física:

   Material concedit

   1 oscil·loscopi, generador, fonts d'alimentació i eines de laboratori

   1 entrenador dinàmica i ones, medidors, vibrador i plaritzadors

   1 components per experiències d'ultrasons

   2 conservació d'energia mecànica

   2 capacitat calorífica dels metalls

   1 analitzador de vibracions RION

   1 equip de messura de friccions ELWE

   1 sistema de generació de camp magnètic

   Cost del material concedit

   4.057.852

   Ampliació (sense cofinançament) a càrrec de projectes CTT del professor Miquel Carrera

   749.948

   exercici 2000

   5116

   Retornament al CTT - projecte X0088 del prof. Miquel Carrera

   -278.523

   Total Cost

   4.529.277

   Material adquirit

   exercici 98

   86437

   1 oscil·loscopi HM303-5

   1 generador de senyal GF-230

   2 fonts d'alimentació FAC-662B

   -288.399

   exercici 98

   86438

   Eines de laboratori i material fungible

   -48.044

   9626

   2 entrenadors de dinàmica

   1 entrenador d'ones

   2 medidors multifunció

   1 vibrador i polaritzadors

   -715.589

   7827

   1 components per experiències d'ultrasons

   1 emissors, receptors, generadors, electroscopis, etc

   -159.239

   10406

   2 conservació d'energia mecànica

   2 capacitat calorífica dels metalls

   -478.159

   9665

   1 analitzador de vibracions. RION

   -725.000

   13148

   1 equip de messura de friccions. ELWE

   -285.792

   OP

   459

   1 sistema de generació de camp magnètic. Electroimant

   -1.476.107

   13294

   Serveis d'aduana i comerç exterior (sist. Gen. Camp magnètic)

   -352.948

   Cost total del material adquirit

   4.529.277

    

   Equipament de Química

   Material concedit

   1 Granatari

   6 bunsens

   1 calefactors

   1 reactius i material divers

   1 espectròmetre d'emissió i fil de platí

   1 model Darling, Bravais, Geomix

   1 Versastats CS1

   1 electrode de referència

   Cost del material concedit

   3.000.000

   Material adquirit

   OP

   79

   Sistema educacional de corrosió

   -1.669.240

   14149

   Balança bàsica Mettler

   -286.520

   14148

   1 multimetre digital FP-2 PROMAX

   -6.504

   14336

   xarxes cristalines "metal·liques i estructures sales-xarxes ioniques

   -81.484

   14438

   Fluid rhodorsil 47 v 500 bombona

   -20.503

   14501

   Espectroscopi de mà

   -53.714

   14810

   2 electrodes referència Ag/AgCI

   1 joc de puntes de vycor

   1 fil de platí per a contraelectrode

   1 suport de contraelectrode

   -77.720

   14809

   1 agitador agimatic-M

   1 bany termostàtic

   1 estany metal. Gramalla PRS

   1 plom met. Llamines PRS

   1 mexametilemodiamina PS

   1 tolueno QP

   1 acetona QP

   1 muntatge tub de vidre pyrex

   1 termometre contacte semsoterm

   1 varilla suport agitador

   1 pinça

   1 termometre digital 638

   1 sonda temperatura PT100 comtac

   5 gafes seguretat ultraspec 2000

   1 guan amticalòric 353 par

   1 suport peu plat imox 700

   2 pinces matraces 1 gollete 400MM

   2 pinces triplex 0-60MM

   1 mexero bunsen gas butano

   1 suport mexero camping gas

   1 bombona camping gas

   1 etamol 96% PRS

   1 alcohol polivimilico 72000

   2 viscosimetres 0.3-1 comecta

   1 viscosimetre 0.6-3 comecta

   4 acetomitrilo PA

   -502.855

   14808

   1 joc de 14 xarxes de bravais

   1 joc de 9 xarxes cristal·lines

   1 got dewar amb tapa

   1 estudi d'estirament elastic i plastic d'alambres metàl·lics

   1 varilla de platí

   1 varilla de magnesi

   1 recipient de rebos

   -302.947

   Cost total del material adquirit

   3.001.487

    

    

   SALA D'USUARIS

   Material concedit i adquirit

   15 ordinadors estándar UdL+17"

   Cost del material adquirit CENTRALITZAT

   2.485.208

   AULES HABITUALS PER DOCÈNCIA

   Material concedit i adquirit

   3 projectors de transparències

   Cost del material adquirit CENTRALITZAT

   426.300

   SALA DE PROJECCIONS DE VIDEO

   Material concedit

   1 TV 28"

   1 video

   1 pantalla grans dimensions amb projecció per darrera

   Material adquirit

   14436

   1 pantalla amb projecció per darrera

   Cost del material adquirit CENTRALITZAT

   578.800

   SALA DE GRAUS

   Material concedit

   1 projector multimedia

   Cost del material adquirit CENTRALITZAT

   951.200

   ROMANENT (previst)

   50.244

    

    

    

   RESUM ECONÒMIC CONTRACTE PROGRAMA 100+5 DE L'EUP

   Any 1998

   Despesa màxima autoritzada 1998

   15.919.102

   Despesa 1998

   -336.443

   TOTAL 1998

   15.582.659

   Any 1999

   Romanent 1998

   15.582.659

   Laboratori de Mecànica

   1.427.776

   Ingrés CTT (Miquel Carrera)

   749.948

   Ingrés xecs

   76.276

   TOTAL CREDIT 1999

   17.836.659

   Despeses 1999

   -17.507.892

   TOTAL 1999

   328.767

   Any 2000

   Romanent 1999

   328.767

   Retornament CTT (Miquel Carrera)

   -278.523

   TOTAL ROMANENT CONTRACTE PROGRAMA 100+5

   50.244

    

    

  3. Laboratoris d'informàtica

En els laboratoris d'informàtica tenint en compte el contracte programa i altres finançaments s'han produït els següents canvis:

El destí dels ordinadors antics és el laboratori d'electrònica.

 

 

 1. Pressupost i Despeses

PLA ESTR.

SALA

C.SOCIAL

TOTALS

SERVEI

C.P. 100+5

CENTRA

TOTALS

CONCEPTE

EUP

INDUST.

USUARIS

INDUST.

PARCIALS

INFORMÀT.

AJUTS

(1998/00)

RAM

LITZAT

Despeses funcionament EUP

Lloguer fotocopiadora

6.705

8.031

14.736

14.736

Fotocòpies

107.073

-25.525

27.603

109.151

109.151

compra de tonner

95.117

6.786

110.281

212.184

212.184

Enquadernacions

32.909

1.578

69.930

104.417

104.417

Publicacions institucionals

352.640

352.640

352.640

material d'oficina

20.488

95.797

76.348

192.633

192.633

Paper

98.484

204.441

302.925

302.925

Tarjes de visita

15.660

15.660

15.660

Missatgeria externa

32.571

8.410

6.380

47.361

47.361

Segells

12.337

15.470

27.807

27.807

Llibres

5.779

5.779

5.779

premsa

54.505

54.505

54.505

Diaris oficials

58.300

58.300

58.300

Claus, portaetiquetas

18.619

18.619

18.619

Altres despeses

12.702

4.109

16.811

16.811

Equipament

Impressores

111.116

111.116

320.888

432.004

ordinadors aula d'informàtica

451.452

451.452

902.904

161.067

1.063.971

Servidor i 1 ordinador

650.416

171.598

822.014

3.288.056

4.110.070

Disc dur per 1 servidor

196.040

196.040

196.040

Regrabadora

70.180

70.180

70.180

25 llicències working 5.0

30.000

120.000

150.000

150.000

300.000

2 ordinadors Direcció

349.494

349.494

349.494

Compra i instal. caixa seguretat

67.643

67.643

67.643

135.286

Equip de só

45.118

45.118

45.118

Bomba de calor - consergeria

0

198.360

198.360

Manteniment aparells

23.780

23.780

23.780

 

PLA ESTR.

SALA

C.SOCIAL

TOTALS

SERVEI

C.P. 100+5

CENTRA

TOTALS

CONCEPTE

EUP

INDUST.

USUARIS

INDUST.

PARCIALS

INFORMÀT.

AJUTS

(1998/00)

RAM

LITZAT

Aules / Laboratoris

Lab. d'electrònica i Tec. Electrica

29.328

10.802

40.130

5.080.220

5.120.350

Laboratori de Física i Química

52.200

52.200

7.530.764

7.582.964

Laboratori de mecànica

24.889

24.889

1.484.766

1.509.655

Laboratori d'Enginyeria Tèrmica

0

2.921.179

2.921.179

Aules d'informàtica

50.642

91.289

138.764

280.695

420.066

700.761

Sala d'usuaris

0

2.485.208

2.485.208

Aules de docència

0

1.926.754

1.926.754

Professorat

Despeses protocolaries

120.194

88.434

15.087

223.715

223.715

Desplaçaments profes. de l'EUP

177.036

177.036

177.036

Viatge professor visitant

234.986

234.986

234.986

Visites a empreses/laboratoris…

110.838

110.838

110.838

Tribunals concursos professorat

0

101.140

101.140

Tribunals oposicions professorat

0

1.015.130

1.015.130

Utilització de serveis universitaris

1.300

1.300

1.300

Conferències

L'efecte 2000. L'error del mil·leni

9.950

9.950

9.950

Física i noves tecnologies

133.331

133.331

100.000

233.331

Eng. Sofware i bases de dades

22.960

22.960

22.960

L'inform. Coneixement i la saviesa

a través de les noves tecnologies

110.746

110.746

110.746

 

PLA ESTR.

SALA

C.SOCIAL

TOTALS

SERVEI

C.P. 100+5

CENTRA

TOTALS

CONCEPTE

EUP

INDUST.

USUARIS

INDUST.

PARCIALS

INFORMÀT.

AJUTS

(1998/00)

RAM

LITZAT

TFC

Despeses tribunals

53.123

53.123

53.123

Material laboratori electrònica

84.952

84.952

84.952

Llibres

16.894

16.894

16.894

Estudiants

IAESTE

107.294

107.294

107.294

RITSI

119.545

119.545

119.545

Beca guia acadèmica

100.000

100.000

100.000

Festa de l'estudiant

23.774

23.774

23.774

Entrega d'orles

75.400

75.400

75.400

Ordinador CAE

49.938

49.938

49.938

Visites empreses estudiants ETIM

187.210

187.210

187.210

Bomba de calor/fred CAE

227.000

227.000

227.000

Manteniment edifici EUP/Campus

Jardineria

Manteniment

487.920

487.920

Instal·lacions d'equipaments

22.050

22.050

Manteniment programacio del reg

96.509

96.509

Neteja i sanitat

Serveis de neteja

8.795.808

8.795.808

Plagues urbanes

114.016

114.016

Serkonten

91.261

91.261

Seguretat i vigilància

Servei de vigilància

12.778.758

12.778.758

Instal·lacions d'alarmes

69.142

69.142

manteniment d'alarmes

231.582

231.582

 

PLA ESTR.

SALA

C.SOCIAL

TOTALS

SERVEI

C.P. 100+5

CENTRA

TOTALS

CONCEPTE

EUP

INDUST.

USUARIS

INDUST.

PARCIALS

INFORMÀT.

AJUTS

(1998/00)

RAM

LITZAT

Millores

Obres

287.542

287.542

Fusteria

265.709

265.709

Electricitat

746.935

746.935

Pintura

324.365

324.365

Cablejat televisió

30.972

30.972

Embrancament lin. Electrica

12.778.500

12.778.500

Estudis sonorització aules

232.000

232.000

Silenciosos aules

629.880

629.880

Muntatge dutxes lab. Fís. Química

15.011

15.011

Conservació mobiliari i estris

192.842

192.842

Manteniment instal·lacions

ascensors

1.001.814

1.001.814

Calefacció /aire condicionat

1.254.059

1.254.059

Manteniment correctiu

Reparacions accesos

356.057

356.057

Reparacions diposit d'aigua

63.614

63.614

reparacions màquines

86.536

86.536

Reparacions fusteria

319.673

319.673

Manteniment obres

574.359

320.498

894.857

Manteniment elèctric

929.296

346.886

1.276.182

Consums

Consum d'aigua

325.058

325.058

Consum de llum

7.895.871

7.895.871

Consum de gas

1.733.667

1.733.667

 

PLA ESTR.

SALA

C.SOCIAL

TOTALS

SERVEI

C.P. 100+5

CENTRA

TOTALS

CONCEPTE

EUP

INDUST.

USUARIS

INDUST.

PARCIALS

INFORMÀT.

AJUTS

(1998/00)

RAM

LITZAT

RESUM ECONÒMIC

Pressupost Ordinari 1999

Pressupost 1999

2.137.000

1.315.000

599.434

0

0

100.000

0

0

0

Romanent 1998

-1.582.208

0

645.095

22.177.724

Convenis Universitat-Empresa

63.040

Impressora

53.319

10% CP02 (lab. Mecànica)

-142.777

Retornament

-278.523

TOTAL pressup. disponible 1999

528.374

1.315.000

599.434

645.095

0

100.000

21.899.201

0

0

Despesa realitzada

3.220.483

2.275.593

597.993

645.654

3.920.011

100.000

21.848.957

15.262.191

39.518.272

Modificacions de crèdit

0

960.593

0

559

0

0

0

Romanent 1999

-2.692.109

0

1.441

0

-3.920.011

0

50.244

Despeses del Pla operatiu del Pla d'ETIM

Pràctiques Tutelades en empreses

-995.000

Lliure configuració

-2.169.919

RDTV

-615.969

TOTAL DESPESES

-3.780.888

Modificacions de crèdit

3.780.888

ROMANENT 1999

0