Inicio del contenido
Documents EPS

MOLT IMPORTANT ABANS DE FER L'AUTOMATRÍCULA

AUTOMATRÍCULA EPS 2016-2017
MOLT IMPORTANT ABANS DE FER L’AUTOMATRÍCULA

RECORDA:

 • NO POTS FER L’AUTOMATRÍCULA sense el nom d'usuari i el password d’accés al Campus Virtual i al correu UdL. Si no el tens, has de passar a recollir-lo per una sala d’usuaris del Campus, sempre identificant-te amb el DNI.
 • SI VOLS INCLOURE ALGUN DESCOMPTE EN EL PREU DE LA MATRÍCULA cal que portis a la Secretaria Acadèmica de l’Escola, abans del dia en què hagis de fer l’automatrícula:
  • Per família nombrosa: original i fotocòpia del títol de família nombrosa que estigui vigent (si no hi figura el nombre de fills/germans també cal un certificat del Departament de Benestar i Família). Recorda que si t’ha caducat des de l’última matrícula l’has de renovar i portar a la Secretaria Acadèmica de l’Escola abans del termini d’automatrícula.
  • Altres descomptes autoritzats pel Decret anual de preus de la Generalitat de Catalunya: documentació original que ho acrediti.
 • SI VOLS DEMANAR BECA
  Per demanar beca cal emplenar el model de sol·licitud que trobaràs a: www.educacion.es i seguir les instruccions que t’indiquen.
  Pots trobar més informació a : http://www.udl.cat/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/beques.html.  
 • ALTRES DOCUMENTS QUE HAS DE PORTAR A LA SECRETARIA: 
  • Si la normativa t’ho permet i vols canviar la matrícula a la modalitat de temps parcial: certificat de l’empresa on treballes i informe de vida laboral actualitzat, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  • Si des de l’última matrícula t’ha caducat el DNI: fotocòpia de la renovació.
 • HAS DE TENIR A MÀ UN NÚMERO DE COMPTE BANCARI PER DOMICILIAR EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA.
  • Tots els pagaments són domiciliats.
  • En el cas de que hagis canviat el número de compte bancari, se t'imprimirà també una ordre de pagament que has de portar a la Secretaria, juntament amb la matrícula, signada pel titular del compte bancari.
 • CONSULTA L’OFERTA D’ASSIGNATURES PER AL CURS i decideix quines assignatures vols matricular abans d’iniciar l’automatrícula.

Les pots consultar a:

- Tauler d’informació de l’Escola

- Pàgina web de l’EPS:http://www.eps.udl.cat/

- Pàgina web de la Universitat: http://www.udl.cat/ 

 • CONSULTA ELS HORARIS A LA WEB: Comprova que els horaris de les assignatures que vols matricular no se solapin.

             Recorda que en les assignatures que tenen torn de matí i de tarda, només es podrà modificar el torn de classe que has agafat a la matrícula en aquests dos casos:

 1. Si el centre fa canvis en els horaris o les dates d'examen amb posterioritat a que t'hagis matriculat, i si aquests canvis t'impedeixen assistir a classe o ser avaluat d'alguna assignatura.
 2. Si has presentat la documentació corresponent i la teva matrícula està feta dins de la modalitat d'estudiant a temps parcial.

 

PER A QUALSEVOL DUBTE O PROBLEMA ET POTS ADREÇAR A LA SECRETARIA ACADÈMICA DE L’ESCOLA.

973702701 /
secretaria@eps.udl.cat