Inicio del contenido

Modificació/Ampliació de matricula

Terminis

Si un cop feta la matrícula us adoneu que hi ha algun error, o voleu fer una ampliació, podeu fer la modificació en els següents terminis:
 

  • 22 i 23 de setembre de 2015, si heu fet la matrícula fins al dia 18 de setembre.
  • 6 i 7 d'octubre de 2015, si heu fet la matrícula a partir del dia 19 de setembre. 

 

La modificació s'ha de fer per Internet a: http://automat.udl.cat. La contrasenya és la mateixa que la d'accés al Campus Virtual. No cal sol·licitar dia i hora. 

També es pot ampliar la matrícula durant els 3 dies següents a la recepció d’una resolució de convalidacions.  Aquesta ampliació s'ha de fer presencialment a la Secretaria.


Fora d'aquests terminis, per a cada modificació i/o ampliació de matrícula acceptada pel Centre, s'haurà d'abonar el recàrrec per modificació, tal com preveu per a aquest concepte el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.
 

EPSl42