Covid-19

 Descarregar Pdf

Darreres informacions

Informació i comunicats UdL

Podeu consultar tota la informació referent a la situació de la COVID-19 a La Universitat de Lleida en el següent enllaç:

Comunicació i seguiment de casos estudiantat

bc883ba3bb35fc54dd1aa45844dc6471-covid-19-icono-de-trazo

La unitat de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) centralitzarà la informació i coordinarà les accions adreçades a tallar la cadena de transmissió de la COVID-19. Aquesta unitat es coordinarà amb el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran (Salut) per facilitar la detecció precoç dels casos i el seguiment dels contactes estrets.

Els vicerectorats d’Estudiants i Ocupabilitat i d’Ordenació Acadèmica es coordinaran amb la unitat de PRL i li donaran tot el suport necessari per actuar amb eficàcia i diligència.

1. Comunicar situació d’alerta i fer aïllament preventiu

L’estudiant que es trobi en alguna de les situacions descrites com d’alerta (es presenten símptomes / es conviu en el mateix domicili amb persones que presenten símptomes / s'ha tingut contactes estrets amb persones malaltes o amb sospita de tenir malaltia) ha de comunicar-ho a la PRL a través d’aquest formulari: FORMULARI DE COMUNICACIÓ ALUMNES COVID-19

En tots els casos, l’estudiant ha de posar-se en aïllament preventiu.

2. Comunicar situació d’alerta al coordinador de la vostra titulació

Un cop enviat el formulari al PRL, també cal comunicar-ho al coordinador de la vostra titulació. Podeu fer-ho mitjançant el Campus Virtual o bé directament el correu del coordinador (en aquest enllaç trobareu les adreces electròniques dels coordinadors de les titulacions de l'EPS)

 

3. Comunicar sospita de casos al centre

És el PRL qui informarà l’administrador/a de campus i a la Direcció del centre o la secretaria o unitat que organitza l’activitat formativa dels casos detectats al centre perquè es prenguin les mesures complementàries necessàries, com per exemple fer neteja i desinfecció dels espais.

Comunicació i seguiment de casos del PAS i PDI

Us volem recordar que, en cas que algun membre del PAS o del PDI estigui passant la Covid, ho ha de comunicar a la unitat de Prevenció de Riscos Laborals emplenant aquest formulari.

   Darrera modificació: