Calendaris d'exàmens

 Descarregar Pdf

Calendari d'examens

  Parcial 1 1Q Parcial 2 1Q Recuperació 1Q Parcial 1 2Q Parcial 2 2Q  Recuperació 2Q 
Titulacions de LLEIDA:           
GDDTEC [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
GATE [pdf] [pdf]  [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
GEI [pdf] [pdf]  [pdf]
[pdf] [pdf] [pdf]
TRONC COMÚ  [pdf] [pdf]   [pdf]   [pdf]   [pdf]   [pdf]  
GEM [pdf] [pdf]  [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
GEEIA [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]

[pdf]

[pdf]
GEES [pdf] [pdf] [pdf]  [pdf]   [pdf]  [pdf] 
Doble GEM-GEES       [pdf] [pdf] [pdf]
Doble GEI-ADE [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
MINF   [pdf] [pdf]   [pdf] [pdf]
MIND [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
             
Titulacions d'IGUALADA:           
TRONC COMÚ  [pdf]  [pdf] [pdf]    [pdf] [pdf]   [pdf]  
GEQ [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
GEOIL [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
Doble GEOIL-ADE [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
GTIDIC [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
GEI_IG [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
MEC (Pla vell 2018)
[pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] 
MEC (Pla nou 2022) [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]

Justificant d'assistència a examen

Si necessiteu un justificant d'assistència a examen, podeu demanar-lo a la Consergeria de l'Escola o imprimir-vos aquest document. El justificant l'haurà de signar el/la  professor/a responsable de l'assignatura i ha de portar un segell que us posaran a la mateixa Consergeria.

examenes
   Darrera modificació: