65 alumnes de 1r curs de l'EPS es matriculen als cursos zero

Les classes preparatòries, s'han iniciat aquesta setmana

Descarregar Pdf

Un total de 65 alumnes de primer curs d'algun dels 13 graus i dobles graus que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior (EPS), tant a Lleida com al campus Igualada, han iniciat avui, dijous 1 de setembre, les classes als cursos zero o de preparació.

Tradicionalment, l’EPS ofereix als seus nous alumnes de primer curs la possibilitat de cursar, abans de l’inici del curs universitari, una sèrie de “cursos zero” o cursos de preparació d’algunes assignatures concretes com ara matemàtiques, física o química. Són assignatures que, pel seu caràcter fonamental i transversal, es consideren imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades.

Els alumnes revisen i refresquen conceptes ja presentats en el Batxillerat i Cicles Formatius i estableixen un primer contacte amb la docència universitària i els seus futurs companys.

L’Escola Politècnica Superior oferia els següents cursos zero, tot i que algun d'ells finalment s'ha cancel·lat per manca d'alumnat.

Els cursos són de 25 hores i es realitzaran de l'1 al 9 de setembre en horari de matí o de tarda (consultar la fitxa dels cursos).

Àrea de Comunicació - Oficina de premsa UdL: Nova edició del cursos de reforç per a alumnat de primer de l'ETSEA i l'EPS