Alberto Riverola i Jordi Mateo, Premis Extraordinaris de Doctorat UdL 2022

Descarregar Pdf

El passat dimarts 8 de novembre, la Sala d'actes de l'Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida va acollir l'acte de lliurament del premis extraordinaris de doctorat, premis extraordinaris de graus i màsters i mencions d'excel·lència de la Universitat de Lleida.

D’acord amb la normativa dels ensenyaments de Doctorat de la Universitat de Lleida, correspon al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat proposar al Consell de Govern atorgar els Premis Extraordinaris de Doctorat 2022 adreçats a doctors o doctores que hagin obtingut Menció Cum Laude en la defensa de la tesi en l'any acadèmic que determina la convocatòria.

Atesa la proposta que van presentar les Comissions Assessores nomenades a l'efecte per les corresponents Comissions Acadèmiques dels diferents Programes de Doctorat, es va acordar proposar atorga els següent Premis Extraordinaris de Doctorat vinculats amb l’Escola Politècnica Superior a:

Informàtica i Matemàtica

  • Jordi Mateo Fornés
  • Títol de la Tesi: CLOUD SYSTEMS AND HPC AS A SERVICE OF AGROINDUSTRY
  • Direcció: Dr. Francesc Xavier Solsona Tehas i Dr. Luis Miquel Pla Aragonés

Enginyeria Industrial

  • Alberto Riverola Lacasta
  • Títol de la Tesi: DIELECTRIC SOLAR CONCENTRATORS FOR BUILDING INTEGRATION OF HYBRID PHOTOVOLTAIC-THERMAL SYSTEMS
  • Direcció: Dr. Daniel Chemisana Villegas

En aquest enllaç podeu consultar la resta de premis extraordinaris de doctorat atorgats a la UdL