Els alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació visiten la fàbrica Cerámica La Coma

Descarregar Pdf

El passat divendres 10 de desembre de 2021, els alumnes de l'assignatura de Materials II de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, assignatura impartida pel professor J.Ramon Castro, van visitar la fàbrica Cerámica La Coma S.A., situada a Balaguer (Lleida).

La visita va ser guiada pel gerent de l’empresa Sr. Josep Mola explicant els diversos processos industrials pels que passa la terra en verd fins esdevenir en ceràmica acabada: zona de preparació de terres – transport des de pedrera, esmicolament, garbellat i acopi de terres-, línia de producció de peces per extrusió, assecament de peces en verd mitjançant planta de cogeneració de gas natural, forns automàtics de cocció amb gas natural i coc de petroli, zona de paletització de peces ceràmiques acabades i presentació de bona part dels productes ceràmics que fabriquen, en especial del sistema ceràmic Termoarcilla ECO3.

Durant tota la visita el Sr. Josep Mola va posar molt d’èmfasi en els temes mediambientals i com l’empresa és prou receptiva a complir tots els protocols i normatives vigents per donar valor afegit als seus productes ceràmics que subministren arreu de l’estat espanyol.

Cerámica La Coma es membre de Hispalyt, Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida.