L'EPS ofereix Cursos Zero als alumnes nouvinguts de 1r curs

Són cursos de preparació prèvia a l'inici del curs universitari

Descarregar Pdf

Tradicionalment l’Escola Politècnica Superior ofereix als seus nous alumnes de primer curs la possibilitat de realitzar, abans de l’inici del curs universitari, una sèrie de “cursos zero” o cursos de preparació d’algunes assignatures concretes com ara matemàtiques, física i química.

Les matemàtiques, la física o la química són assignatures que, pel seu caràcter fonamental i transversal, es consideren imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades.

L’objectiu principal dels cursos Zero és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques, física o química ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures d'aquestes matèries de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior.

DURADA DELS CURSOS: els cursos zero tenen una durada de 23 a 25 hores

DATES REALITZACIÓ DELS CURSOS: Tots els cursos zero es desenvoluparan, en diferents horaris, del 2 al 10 de setembre de 2024

DATES MATRÍCULA: La matrícula als cursos zero es podrà realitzar del 12 al 31 de juliol de 2024 en format on-line a la Seu Electrònica de la UdL

Podeu consultar la fitxa específica dels cursos en la següent taula:

LLEIDA

CAMPUS IGUALADA

Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria

Curs Zero de Química per a l'Enginyeria

Curs Zero de Física per a l'Enginyeria

Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria