L'EPS ofereix cursos de preparació prèvia o Cursos Zero als alumnes nouvinguts de 1r curs

La matrícula als cursos Zero serà del 14 al 31 de juliol de 2023

Descarregar Pdf

Tradicionalment l’Escola Politècnica Superior ofereix als seus nous alumnes de primer curs la possibilitat de cursar, abans de l’inici del curs universitari, una sèrie de “cursos zero” o cursos de preparació d’algunes assignatures concretes com ara matemàtiques, física i química.

Les matemàtiques, la física o la química són assignatures que, pel seu caràcter fonamental i transversal, es consideren imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades.

L’objectiu principal dels cursos Zero és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques, física o química ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures d'aquestes matèries de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior.

DURADA DELS CURSOS: Tots els cursos zero tindran una durada de 20 hores

DATES REALITZACIÓ DELS CURSOS: Tots els cursos zero es desenvoluparan, en diferents horaris, del 4 al 8 de setembre de 2023

DATES MATRÍCULA: La matrícula als cursos zero es podrà realitzar del 14 al 31 de juliol de 2023 en format on-line a la Seu Electrònica de la UdL

Podeu consultar la fitxa specífica dels cursos en la següent taula:

CAMPUS LLEIDA

CAMPUS IGUALADA

Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria

Curs Zero de Química per a l'Enginyeria [Suspès]

Curs Zero de Física per a l'Enginyeria