La UdL coordina tècnicament el projecte europeu SolDAC sobre generació solar

Descarregar Pdf

El Grup de recerca en Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida coordina tècnicament i  desenvolupa els sistemes solars de concentració, divisió espectral i generació híbrida del Projecte Europeu SolDAC que té com a objectiu capturar el CO2 de l'aire i transformar-lo mitjançant un electrolitzador en etanol i etilè. A més, s'obté com subproducte hidrogen verd. El sistema funciona a partir de l’energia produïda per un concentrador solar de selecció espectral. Amb SolDAC s'aconsegueix reduir l'efecte hivernacle, s'independitza la producció de l'etilè dels combustibles fòssils (etilè verd) i l'energia necessària de tot el procés prové del sol.

El projecte SolDAC té una durada de 3 anys i està finançat per la Unió Europea i per UK Research and Innovation Funding Service (ISF), dins del Programa Marc Horitzó Europa – Clima, Energia i Mobilitat. Compte amb la participació de quatre estats europeus: Espanya, Bèlgica, Itàlia i Regne Unit. Els socis que formen el consorci són: Comet Global Innovation (coordinador general del projecte), Consigliio Nazionale Delle Ricerche, Fundació Institut d’Investigació de l’Energia de Catalunya, European Innovation Marketplace, Lomartov, University of St Andrews, University of Edinburgh i la Universitat de Lleida (coordinador tècnic del projecte).

El projecte SolDAC té com a objetiu aassolir un TRL4 (Technology Readiness Level 4, nivell de maduresa tecnològica 4) que permetrà validar els sistemes en entorns de laboratori i donar a conèixer la recerca i la innovació d'aquests productes químics renovables i el seu gran potencial per a una transició industrial verda.

El desarrollo de este prototipo supondrá un cambio de paradigma no solo en la generación solar y en la industria de producción de etileno y sus derivados, sino de forma global. La reducción de CO2 del ambiente en entornos urbanos e Industriales es un aspecto esencial para mejorar de forma inmediata la calidad de vida y favorecer una mitigación en la generación de gases de efecto invernadero. Además, la producción de etanol y de hidrógeno permitirá su utilización directa como fuentes de energía verdes, por ejemplo como combustibles verdes para vehículos”, afirma el responsable del projecte de l’EPS, Daniel Chemisana.