Oberta la convocatòria als Ajuts per la Promoció de l'Excel·lència als Màsters de l'EPS

Descarregar Pdf

Us informem que  s'ha obert la convocatòria dels Ajuts per la Promoció de l'Excel·lència als Màsters de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) per al curs 2023-24 d'acord amb la resolució de la Junta de Centre del 14 de juliol de 2017.

L’objectiu d’aquests ajuts és promoure la formació en Màsters oficials per aquells estudiants de l’Escola Politècnica Superior que hagin demostrat un millor rendiment acadèmic en els seus estudis de grau.

El curs acadèmic 2023-2024 es convoquen:

  • Tres ajuts pel Màster en Enginyeria Informàtica pels titulats de la branca en Informàtica de l’EPS (GEI, GEIADE, TIDIC) amb qualificació mitjana d’expedient superior o igual a 7. S’atorgarà un màxim d’un ajut per titulació de grau.
  • Un ajut pel Màster en Enginyeria del Cuir pels titulats de la branca en Enginyeria Industrial de l’EPS (GEQ) amb qualificació mitjana d’expedient superior o igual a 7. S’atorgarà un màxim d’un ajut per titulació de grau.
  • Cinc ajuts pel Màster en Enginyeria Industrial pels titulats dels graus de la branca d’Enginyeria Industrial de l’EPS (GEM, GEQ, GEEIA, GEOIL, GEEES) amb qualificació mitjana d’expedient superior o igual a 7. S’atorgarà un màxim d’un ajut per titulació de grau.

La dotació econòmica és equivalent a la valoració de 30 crèdits de la matrícula del primer curs d’un dels màsters oficials de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, segons el preu fixat pel Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya pels màsters professionalitzadors, curs acadèmic 2023-2024. (Preus pendents de publicació per la Generalitat a data de la publicació d’aquest ajut).

Aquesta dotació econòmica es farà efectiva al llarg del primer semestre del curs acadèmic en el que s’han atorgat els ajuts