Normativa de Permanència

Bona tarda,

us recordem la Normativa de Permanència vigent, aprovada per Consell de Govern de la UdL el 12/12/2016 i modificada el 25/04/2017, el 05/05/2017 i el 18/12/2018. Podeu trobar la Normativa en aquest enllaç.

En aquesta taula podeu trobar un resum dels principals aspectes regulats a la Normativa:

 

GRAUS

MÀSTERS

DOBLE GRAU

 

TEMPS COMPLET

TEMPS PARCIAL

TEMPS COMPLET

TEMPS PARCIAL

TEMPS COMPLET

CRÈDITS A SUPERAR

1r any matriculats

12

6

1/3 dels crèdits matriculats

18

CRÈDITS SUPERATS

(en total)

2n any matriculats

36

18

----------------

42

CRÈDITS SUPERATS

(en total)

3r any matriculats

60

36

----------------

72

ANYS DE PERMANÈNCIA A LA TITULACIÓ

Amb els plans d’estudi actuals, per poder superar la titulació els estudiants tenen, com a màxim, els següent temps:

GRAUS (de 4 anys):

ESTUDIANTS A TEMPS COMPLET:   8 anys

ESTUDIANTS A TEMPS PARCIAL:   12 anys

GRAUS (de 3 anys):

ESTUDIANTS A TEMPS COMPLET:   6 anys

ESTUDIANTS A TEMPS PARCIAL:   9 anys

DOBLES TITULACIONS  (5 anys):

TOTS A TEMPS COMPLET:    10 anys

MÀSTERS:

ESTUDIANTS A TEMPS COMPLET:   4 anys

ESTUDIANTS A TEMPS PARCIAL:   6 anys

PERMANÈNCIA PER ASSIGNATURA

Per superar cadascuna de les assignatures l'estudiant disposarà de 3 cursos acadèmics. El “No presentat” en l’acta d’avaluació d’una assignatura no es té en compte a l’efecte del còmput dels tres cursos.

           

Si teniu algun dubte, ja ens ho direu.

Cordialment,

SECRETARIA ACADÈMICA EPS