MIPO - Oferta assignatures Curs 2014-2015

MÀSTER EN INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADORPla d'estudis a extingir, assignatures sense docència (només examens)Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits
SEGON CURS ITINERARI DE RECERCA
 12034 Introducció a la recerca OB 1 9
Cal escollir dues assignatures entre *:
* 12035 Computació distribuïda  OB  2  4,5
* 12036 Criptografia i grafs  OB  2  4,5
* 12037 Disseny i control de mecanismes  OB  2  4,5
* 12038 Iniciació a la recerca en IPO  OB  2  4,5
* 12039 Introducció als sistemes dinàmics  OB  2  4,5
* 12040 Models de decisió, computació i simulació  OB  2  4,5
* 12041 Seminari de sistemes intel·ligents  OB  2  4,5
* 12042 Tècniques instrumentals en recerca en energia OB 2 4,5
12014 Treball de final de màster OB 2 27
 
SEGON CURS ITINERARI PROFESSIONALITZADOR
 12017 Aula + Empresa dispositius mòbils  OB  1  4
 12018 Aula + Empresa laboratori  OB  1  4
 12016 Aula + Empresa web  OB  1  4
 12015 IPO en el teixit empresarial  OB  1  3
 12043 Pràctiques externes  OB  2  24
 12044 Treball de final de màster  OB  2 6
 
ASSIGNATURES OPTATIVES (s'han de fer 30 crèdits)
 12022 Fonaments de l’accessibilitat  OP  1  5
 12023 Especialització en accessibilitat  OP  1  10
 12032 Introducció a la gestió de la comunicació  OP  1  5
 12033 Especialització en gestió de la comunicació  OP  1  10
 12020 Fonaments de l’arquitectura de la informació  OP  2  5
 12021 Especialització en arquitectura de la informació  OP  2  10
 12024 Introducció als factors humans  OP  2  5
12025 Especialització en factors humans  OP 2 10
OB: Obligatòria    OP: Optativa