3a Setmana de la Construcció Sostenible a l'EPS: "Visita Tècnica al Ecocentro Mas Lluerna"

La Sentiu de Sio

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Sala de Graus EPS
Adreça:

Jaume II, 69

Preu:
Activitat gratuïta
Organitza:
GATE i EPS
Inici:
mas luerna

La cinquena i darrera jornada de la 3a Setmana de la Construcció Sostenible es durà a terme el divendres 15 de novembre i podrem guadir de la següent activitat:

14:30h-19h: Visita Tècnica al Ecocentro Mas Lluerna, La Sentiu de Sio. (http://www.terra.org/categorias/blog-de-un-ecologista/ecocentro-mas-lluerna-un-lugar-para-redisenar-el-mundo)

Inscripció a l’autocar sempre que no es matriculi a la Matèria Transversal: Seu Electrònica de la UdL

 

BENVINGUTS  AL  MAS LLUERNA AMICS DE LA VIDA, AMICS  DE LA TERRA

Ens situem a la terra com a  éssers humans que compartim la vida i els recursos amb  altres éssers vius i amb la humanitat present i futura. Agraïm aquestes riqueses i cuidem la seva gestió per a benefici de tots.

Tractem de reaprende a sentir i a observar-nos per fluir amb la natura que ens acull, percebent-la no unicament amb sentit utilitari sinó com a expressió de la vida i gaudint-la amb les nostres capacitats: corporals, emocionals, mentals i espirituals.  Procurem que la intervenció  estigui centrada en en  la relació global, contemplativa i sostenible del'entorn, no com éssers que dominem sinó que  compartim .

Mirem  la natura com mestra i referent dels nostres coneixements i de símbols i guia per a l'ànima. Aprenem a sentir-nos persones vinculades a la nostra vida, als altres, i a la vida de l'entorn.

Cerquem la utilització equitativa dels recursos practicant  l'austeritat solidària com estil de vida que ens dignifica i aporta dignitat als altres permetent-los l'accés als recursos necessaris. Evitar així col·laborar amb la sobreexplotació de la terra i de les persones reduint la participació al consum desmesurat i superdepredador.

Els problemes ambientals que la mateixa espècie humana causa a l'entorn obliga a la societat a prendre consciència, Creiem però, que la consciència ens defineix com persones i que la devem exercir sense esperar els problemes sinó com a funció fonamental i específica humana donat  que tenim la oportunitat de participar en la nostra evolució i la de tot el que ens envolta.

Prenem responsabilitat de la nostra existència actuant localment i pensant globalment primer en nosaltres, en el entorn mes inmediat, en el conjunt de la terra i de la humanitat.

 

De l'11 al 15 de novembre de 2019 es desenvolupa a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) la 3a Setmana de la Construcció Sostenible, organitzada per l'EPS i el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

Us recordem que totes les activitats de la Setmana de la Construcció Sostenible són obertes i gratuïtes, però per tal de portar un control dels assistents cal que les persones interessades enviïn un mail a la coordinadora del GATE [coord.gate@eps.udl.cat] per tal de confirmar l'assistència a les jornades, indicant nom i data d'assistència.

Així els alumnes de l'EPS que ho desitgin poden optar a crèdits de Matèria Transversal; Per fer-ho caldrà una inscripció prèvia.