Grups de Recerca

 Descarregar Pdf

Els grups de recerca són les unitats fonamentals de l'activitat investigadora de la UdL.

Els seus objectius bàsics són:

  • Contribuir a l’augment de la competitivitat de les empreses, per mitjà de la col·laboració en el desenvolupament de nous productes i amb serveis d’assessorament tecnològic.
  • Donar resposta a les necessitats de formació especialitzada i a la realització de formació continuada orientada a empreses.
  • Donar suport a la innovació tecnològica, la transferència de tecnologia i a la col·laboració en convocatòries de programes de recerca finançada.
  • Enfortir el procés d'internacionalització de la ciència i tecnologia en el nostre territori.

En concret a l'EPS s'hi vinculen vuit grups de recerca emmarcats en dos Centres de Recerca, on hi participen, aproximadament, 120 investigadors.

   Darrera modificació: