Empreses

 Descarregar Pdf

La relació amb el teixit empresarial i industrial de les comarques de Lleida és quelcom fonamental per l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) tant per la qualitat dels seus estudis com per a la formació dels seus estudiants.

Prova d’això és el fet que la UdL va ser la primera universitat de l’Estat Espanyol a oferir les Pràctiques Tutelades en Empresa com a assignatura obligatòria dels seus plans d’estudi i actualment continua essent així en totes les titulacions.

L’estudiant pot gaudir d’aquesta vinculació directa amb les empreses mitjançant:

  • Les Pràctiques Tutelades en Empresa (pràctiques curriculars)
  • Les Pràctiques Extracurriculars
  • La Formació Dual

Formació Dual

La Formació Dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa. Actualment la Formació Dual es pot cursar en el Màster en Enginyeria Informàtica i en el Màster en Enginyeria Industrial.

   Darrera modificació: