Estructura

 Descarregar Pdf

L'EPS està integrada per les persones següents:

  • El professor ordinari, contractat i èmerit i el personal acadèmic en formació assignat pels departaments per assumir les tasques de docència corresponents als plans d'estudis de l'Escola.
  • L'estudiantat matriculat en els ensenyaments que ofereix l'Escola.
  • El personal d'administració i serveis adscrit a l'Escola.
   Darrera modificació: