Internacional

 Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món. Un intercanvi que permet a la comunitat universitària de la UdL conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la nostra universitat.

El Programa de mobilitat de la Universitat de Lleida permet a l'estudiantat de la UdL realitzar una estada acadèmica en alguna universitat estrangera i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta universitat. L'estudiantat interessat a participar en aquest programa ha de sol·licitar una de les places ofertes dins la seva àrea d'estudi. El període d'estada a la universitat de destinació varia segons el conveni bilateral que hi té signat la UdL. Cal consultar les dates d'inici i final del semestres perquè normalment no coincideixen amb les de la UdL.  

A nivell de la Universitat de Lleida és el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació a través de l’Oficina de Relacions Internacionals (Campus Cappont – Jaume II,67bis) qui s’encarrega  d’oferir aquest servei a l’estudiantat.

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va endegar al 2013 un Pla d’Internacionalització que estableix els objectius i les accions a dur a terme per tal d’assolir la internacionalització dels estudis impartits a l’Escola. La posta en marxa i implementació del present pla és responsabilitat de l’equip de Direcció de l’EPS mitjançant el sots-director de Relacions Internacionals.

   Darrera modificació: