Beques de col·laboració específica de l'EPS

Informació de l'esdeveniment
Inici:

BEQUES

L'Escola Politècnica Superior de la UdL ha obert convocatòria per a dues beques de col·laboració específica per a estudiants de la UdL en règim d'ensenyament oficial durant el curs 2016/2017 amb un mínim de 60 crèdits superats en qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen en els centres propis de la UdL.

En concret es tracta de les següents beques:

1. Beca de col·laboració específica per donar suport al professorat del laboratori de Materials i Edificació de l'EPS

Característiques

- La dedicació horària serà de 5 hores setmanals, entre els dies de l'1 de novembre de 2016 al 30 de juny de 2017. - La dotació econòmica la beca serà de 1.000,00 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al projecte X15022 i 0000 de l'orgànica 1504.

2. Beca de col·laboració específica del projecte Suport al programa d'Intermacionalització de pràctiques per a l'estudiantat de la UdL curs 2016-2017

Característiques

- La dedicació horària serà de 10 hores setmanals, durant el període de l'1 de novembre de 2016 al 31 de gener de 2017 i l'horari s'establirà d'acord amb l'estudiant. - La dotació econòmica total serà de 855,72 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos VEPFC i VRIC ( 1001  / 0901 ).

Per ambdues beques el termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 24 d'octubre