Curs Immersió al desenvolupament d'aplicacions J2EE

Informació de l'esdeveniment
Inici:
image_gallery

El proper divendres 13 de desembre de les 15h a les 19h, al laboratori L2 (aula 3.04) de l'EPS, el Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC) en col·laboració amb l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, ofereixen el curs: Immersió al desenvolupament d'aplicacions J2EE a càrrec d'en Albert Coronado Calzada (LostSys - Consultoría y Ingeniería Informática).

Aquest curs esta principalment destinat als estudiants de 4t Curs del Grau en Enginyeria Informàtica que vulguin començar amb el desenvolupament d'aplicacions J2EE,

Durant aquest curs es realitzarà una introducció a la tecnologia Java i J2EE i es configurarà un servidor d'aplicacions Java com JBoss a través de l'eina Maven i l'IDE Eclipse i s'implementarà una aplicació web que utilitzi diferents llibreries i frameworks, EJBs i JavaServer Faces.

ORGANITZA:

logoCoetic 2