II Jornada EPS-Empresa

Informació de l'esdeveniment
Inici:

IMG_5645

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida organitza la II Jornada EPS-EMPRESA, que es celebrarà a la Sala de Videoconferències del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida, el 25 de novembre de 2014 a partir de les 17h.

L'objectiu principal d'aquest acte és donar a conèixer entre el teixit empresarial de les comarques de Lleida les diferents possibilitats de cooperació existents entre l'Escola i les empreses, tant a nivell docent, com de recerca i transferència tecnològica.

Atenent a l'esmentat objectiu, l'acte incidirà en els següents punts:

- Donar a conèixer les diferents modalitats de col·laboració existents actualment entre l'EPS i les empreses: Pràctiques tutelades, Convenis de Cooperació Educativa, realització de TFG / TFM de forma conjunta, realització de Tesis Doctorals de forma conjunta, IAESTE.

- Presentar diferents exemples de col·laboració Empresa- Universitat a nivell de recerca i transferència tecnològica, endegats tant des de la nostra Escola, com des de la resta d'Escoles que imparteixen els estudis d'Enginyeria Industrial a Catalunya.

- Millorar la relació  Escola-Empresa, analitzant el funcionament actual de les diferents col·laboracions establertes i cercant noves formules futures que permetin una major fluïdesa en dita col·laboració.

- Promoure la recerca aplicada, l'intercanvi de coneixements i la posada en marxa de projectes comuns entre els àmbits universitari i empresarial.

- Donar a conèixer als nostres estudiants el principal teixit industrial que hi ha en l'àrea d'influència de Lleida associat a les branques de coneixement impartits per l'Escola: Enginyeria Informàtica, Enginyeria Industrial i Arquitectura Tècnica.

Programa