Jornada d'Acollida al nou estudiantat

Curs 2018-19

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Escola Politècnica Superior (Lleida i Igualada)
Adreça:

Jaume II, 69 (Lleida)

Av. Pla de la Massa, 8 (Igualada)

 

Organitza:
Escola Politècnica Superior i SIAU- UdL
Contacte:
Telèfon: 973 702 743
Email: jordi.pujolas@udl.cat
Inici:
IMG_5273
Programa de la Jornada d'Acollida del curs 2017-18

El dimecres 12 de setembre es realitzarà a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) la Jornada d'Acollida al Nou Estudiantat de la UdL. Aquest programa s'adreça als nous estudiants i estudiantes per tal de facilitar-te el recolzament necessari a l'inici de la seva entrada a la Universitat de Lleida amb l'objectiu d'aconseguir una bona adaptació de l'estudiantat de nou ingrés a la UdL.

El Servei d'Informació i Atenció Universitària de la UdL i L'Escola Politècnica Superior han dissenyat, en el marc del Programa Néstor, un seguit d'accions informatives que es porten a terme durant la jornada d'acollida. La intenció és oferir l'acolliment necessari per tal que els nous alumnes puguin integrar-se en els seus estudis amb la màxima eficàcia possible, així com presentar als estudiants la pròpia estructura de la Universitat, del centre, els plans d'estudis,  els principals recursos que es posen al seu abast,  introduir-los en algunes de les competències transversals més generals i bàsiques com poden ser l'accés i ús de les eines per treballar al campus virtual, l'accés als fons bibliogràfics o el treball en equip.

Programa Acollida Nou Estudiantat UdL

Jornada d'Acollida - Lleida

La Jornada d'Acollida que es realitzarà a Lleida s'adreça als nous alumnes dels graus:

  • Grau en Enginyeria Informàtica
  • Grau en Enginyeria Mecànica
  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Grau en Arquitectura Tècnica I Edificació
  • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
  • Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE

Les activitats de la jornada d'acollida del dimecres 12 de setembre de 2018 previstes per l'EPS a Lleida s'organitzaran d'acord al següent programa:

HORARI

ESPAI

ACTIVITAT

09:00 – 09:45

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. Auditori.

Benvinguda de la Direcció, presentació de l'Escola.

09:45 – 10:15

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. Auditori.

Informació Audiovisual sobre els serveis de la universitat: Biblioteca, SIAU, Servei Lingüístic, Centre Dolors Piera

10:15 – 10:45

EPS

Planta -1

Esmorzar

10:45 – 11:30

EPS Aules

0.01 GEM-GEEIA-GEES

0.02 GEIIADE

0.03 GATE

0.04 GEI

Presentació dels coordinadors de les diferents titulacions

11:30 – 12:00

EPS Aules 0.01 i 0.04

Xerrada: Pràctiques IAESTE i presentació del Consell de l'Estudiantat de l'EPS.

12:00 – 13:30

EPS

Activitats de benvinguda.

13:30 – 14:00

EPS Aula 0.01

Comiat

 

Jornada d'Acollida - Igualada

La Jornada d'Acollida que es realitzarà al campus Igualada s'adreça als nous alumnes dels graus:

  • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
  • Grau en Enginyeria Química
  • Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

 

Les activitats de la jornada d'acollida del dimecres 12 de setembre de 2018 previstes per l'EPS a Igualada s'organitzaran d'acord al següents programes:

 

ALUMNES DE PRIMER CURS:

HORARI

ESPAI

ACTIVITAT

09:00 – 09:45

Sala d'Actes

Benvinguda de la Direcció, presentació de l'Escola.

09:45 – 10:15

Sala d'Actes

Informació Audiovisual sobre els serveis de la universitat: Biblioteca, SIAU, Servei Lingüístic, Centre Dolors Piera

10:15 – 10:45

Per determinar

Esmorzar

10:45 – 11:30

EPS - Campus Igualada

0.01 GEOIL

0.03 GEQ

0.06 GTIDC

Presentació dels coordinadors de les diferents titulacions

11:30 – 12:00

EPS - Campus Igualada

Aula 0.01 i 0.06

Xerrada: Pràctiques IAESTE i presentació del Consell de l'Estudiantat de l'EPS.

12:00 – 13:30

EPS - Campus Igualada

Activitats de benvinguda.

13:30 – 14:00

EPS - Campus Igualada

Aula 0.01

Comiat

 

ALUMNES DE SEGON TERCER I QUART CURS:

HORARI

ESPAI

ACTIVITAT

12:00 – 13:00

Sala d'Actes

Primera sessió de Benvinguda de la Direcció, presentació de l'Escola. Vídeos dels serveis, aspectes tècnics i acadèmics, i resolució de dubtes.

16:00 – 17:00

Sala d'Actes

Informació específica dels serveis del Servei de Biblioteques de la UdL

17:00 – 18:00

Sala d'Actes

Segona sessió de Benvinguda de la Direcció, presentació de l'Escola. Vídeos dels serveis, aspectes tècnics i acadèmics, i resolució de dubtes.