Lectura Tesi Doctoral

Informació de l'esdeveniment
Inici:

UdL-EPS

Títol: Thermal energy storage (TES) using phase change materials (PCM) for cold applications Doctorand/a: Eduard Oró Prim Direcció: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra - Dr. Mohammed M. Farid Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial Lloc: Sala de Graus de l'Escola Politècnica Superior Data: 26 de febrer de 2013 Hora: 10.30h