Lectura Tesi Doctoral

Informació de l'esdeveniment
Inici:

UdL-EPS

Títol: Thermal energy storage for high temperature solar Applications Doctorand/a: Antoni Gil Pujol Direcció: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial Lloc: Sala de Graus de l'Escola Politècnica Superior Data: 14 de març de 2013 Hora: 10:30h