Lectura Tesi Doctoral | Víctor Mateu Meseguer

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Sala de Graus EPS (2.03)
Adreça:

Avda. Jaume II, 69

Organitza:
Escola de Doctorat UdL
Inici:

Víctor Mateu Meseguer

 

LECTURA TESI/LECTURA/DEFENCE

Feasibility of Homomorphic Talling Electronic Voting Schemes

Autor/Autora/author

Víctor Mateu Meseguer

Direcció/Dirección/Direction

Dra. Magda Valls Marsal

Departament/Departamento/Department

Matemàtica

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Data lectura/Fecha Lectura/Date defence

  16 de març de 2018

Hora/Time

12.00 h. 

Lloc/Lugar/Place

Sala de Graus (aula 2.03)

Escola Politècnica Superior