Lectura Treball Final de Màster

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Sala de Graus EPS (2.03)
Adreça:

Jaume II, 69 - Lleida

Organitza:
Escola Politècnica Superior
Contacte:
Telèfon: 973 702 705
Email: direccio@eps.udl.cat
Inici:

Estudiant: David Martínez Piqué

Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball Final de Màster: Implementació d'un sistema d'ajuda per caminar en un Assistent Personal Robòtic

Director/a: Jordi Palacín

Tribunal:

  • President/a: Marcel Tresánchez
  • Secretari/a: Jordi Palacín
  • Vocal: Tomàs Pallejà
  • Suplent 1: Dani Martínez
  • Suplent 2: Eduard Clotet

Presentació:

  • Data: 13 de juny de 2017
  • Hora: 10:00 h
  • Aula: 2.03 EPS